fbpx Skip to content

Den Europæiske Centralbank: Medarbejdere protesterer mod præsidentens ansættelse af personlig rådgiver

De ansatte i Den Europæiske Centralbank har klaget over, at ECBs præsident, Mario Draghi, har udpeget en politisk rådgiver uden at følge normale ansættelsesprocedurer. ECBs bestyrelse – som ledes af Draghi – har afvist klagen. Lave K. Broch fra Folkebevægelsen mod EU mener, at ECB lider af demokratisk underskud, og glæder sig over vores nej til euroen.

Den Europæiske Centralbanks præsident, Mario Draghi, er kommet i modvind oven på udnævnelsen af en personlig rådgiver. (Foto: World Economic Forum / Wikimedia)

De ansattes repræsentant i Den Europæiske Centralbank (ECB), Carlos Bowles, har indgivet en klage over, at ECBs præsident, Mario Draghi, har ansat en politisk rådgiver uden at følge de normale ansættelsesprocedurer. Det skriver EU Observer.

Der er tale om Roland Straub, som er blevet håndplukket af Draghi til stillingen.

ECB medarbejderne sår ikke tvivl om Traubs kompetencer, men de mener, at fraværet af en regulær ansættelsesproces med et felt af ansøgere ikke er i overensstemmelse med ECBs egne regler.

De mener også, at denne type personlige udpegninger kan fremme opfattelsen af, at visse personer favoriseres på grund af deres personlige forbindelser, og ikke på grund af deres faglige evner.

Samtidig mener de ansatte, at den brede befolknings negative opfattelse af ECB som et sted for vennetjenester og favorisering også kan medføre øget euroskepsis i EU.

”I Folkebevægelsen har vi hele tiden påpeget det store demokratiske underskud og de uigennemsigtige beslutningsprocedurer, der findes i Den Europæiske Centralbank. Men der lader altså også til at være nogle ganske alvorlige interne problemer i ECB, som både påvirker bankens troværdighed og dens evne til at agere hensigtsmæssigt,” siger Lave K. Broch, der er første suppleant til EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

ECBs bestyrelse afviser klagen mod sig selv

ECBs bestyrelse – som også ledes af Mario Draghi – har dog afvist klagen, da de påstår, at ansættelsen ikke påvirker medarbejderrepræsentanten Carlos Bowles direkte. Bestyrelsen siger desuden, at han ikke kan klage på andres vegne. ECBs bestyrelse slog også fast, at de levede op til alle procedurer.

ECBs medarbejderkomité skrev ifølge EU Observer i en email til de ansatte i Centralbanken, at ”(dette) understreger alvoren i de styringsmæssige fejl i vores interne klagesystem, for den autoritet som skal tage stilling til klagens berettigelse er også den autoritet, som traf den tvivlsomme afgørelse.”

Sidste udvej

ECBs ansatte har tidligere fremhævet spørgsmålet om, at folk ansættes i Den Europæiske Centralbank på baggrund af deres personlige forbindelser snarere end deres faglige kunnen.

Klager fra Carlos Bowles har således inden for den seneste tid medvirket til at annullere fem ansættelser i ECB.

Bowles har en sidste udvej for at få omstødt ansættelsen. Inden udgangen af juli skal han præsentere sin ankesag for EU-Domstolen i Luxembourg, som er den højeste autoritet i sager mod Den Europæiske Centralbank og EU’s øvrige institutioner.

Uenighed og kritik undertrykkes

En spørgeskemaundersøgelse blandt ECB’s ansatte i 2015 viste, at 65 % af de adspurgte svarede, at måden at blive promoveret på og stige i graderne i banken var ”at kende de rette folk”.

Medarbejderrepræsentanter i Den Europæiske Centralbank klagede sidste år til EU-Parlamentet over, at man blev afskrækket fra at udvise uenighed i banken, hvilket vil begrænse bankens mulighed for at få øje på den næste finansielle krise i tide.

”Medarbejderne siger jo selv, at nepotisme og favorisering er måden at komme frem på i systemet. Det betyder, at man ikke nødvendigvis har de mest egnede folk på vigtige poster. Kombineret med en kæft, trit og retning kultur, så er der reel fare for, at man ikke reagerer i tide på faresignaler. Vi kan også af denne grund glæde os over, at vi ikke har tilsluttet os euroen. Det var en rigtig klog beslutning, da et flertal af danskerne stemte nej til euroen, og det er til gavn for såvel dansk økonomi som vores selvstændighed,” siger Lave K. Broch.

Back To Top