fbpx Skip to content

Folkeafstemning om det nye EU!

Folkebevægelsen har på sit landsmøde, 27. oktober, vedtaget et krav om, at der i forbindelse med EU-parlamentsvalget 2014 afholdes en række folkeafstemninger om Danmarks placering i EU.

Kravet skal ses i lyset af, at EU er i gang med udvikle sig til en egentlig finansunion. Indenfor kort tid og uden nogen større offentlig debat har EU etableret instrumenter til at kunne påvirke og gribe ind overfor de enkelte medlemslandes økonomiske politik.

I Danmark har folketinget tilsluttet sig alle instrumenter ”“ det europæiske semester (2010), europluspagten (2011), six-pack (2011), finanspagten (2012).

Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen, siger:

– Alle disse instrumenter er i gang med at blive bundet sammen i en egentlig euro-stat, hvor alle væsentlige økonomiske og finanspolitiske beslutninger i medlemslandene skal godkendes i Bruxelles.

– Det er en udvikling, som vil blive afgjort indenfor en meget kort periode. Også selvom det uundgåeligt vil betyde en splittelse af EU, som vi kender det i dag. Euro-toget kører, og de enkelte medlemslande vil snart skulle tage stilling til, om de vil køre med hele vejen. Det gælder også Danmark.

– Derfor kræver vi en diskussion ved en folkeafstemning om Danmarks placering i det nye EU. Desværre blev det klart med vedtagelsen af finanspagten, at regeringen ”“ som den foregående regering – vil gøre alt for at undgå at skulle spørge befolkningen på et EU-spørgsmål. Den opførsel er først og fremmest fundamentalt udemokratisk ”“ men også uansvarlig, for der er behov for en diskussion og en afklaring om Danmarks forhold til EU og alternativer dertil.

Søren Søndergaard kan kontaktes på mobiltelefon 40 45 38 49


Udtalelse om folkeafstemning vedtaget på
Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2012

Lad befolkningen bestemme EU-politikken

EU-eliten vil kun tillade folkeafstemninger om EU-spørgsmål, hvis de er sikre på at vinde. For dem handler det ikke om at lade befolkningen bestemme, men om at nå et i forvejen fastsat resultat.

Denne opførsel er fundamentalt udemokratisk. Folkebevægelsens landsmøde foreslår derfor, at der i forbindelse med valget til EU-parlamentet i forsommeren 2014 afholdes en række folkeafstemninger, dels om Finanspagten og dels om enhver yderligere magtoverdragelse til EU, som måtte være aftalt inden. Folkebevægelsen mod EU har som mål at Danmark hurtigst mulig kommer ud af EU.

Danmarks placering i EU og i verden er for vigtig til at overlade alene til politikerne.

Back To Top