fbpx Skip to content

Forholdet til erhvervslivets organisationer

Folkebevægelsen mod EU ønsker at indgå i dialog med danske erhvervsorganisationer for at give dem mulighed for at oplyse alsidigt om EU-forhold, herunder ikke mindst EU reglernes negative indvirkning på danske virksomheder.

Folkebevægelsen mod EU vil gerne styrke dialogen med danske erhvervsorganisationer (Foto: News Øresund - Johan Wessman / Flickr)
News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund (CC BY 3.0)

Traditionelt har erhvervsorganisationerne været positive over for EU, men det kan ikke bortforklares, at mange håndværkere, fiskere, butiksejere, landmænd og mindre erhvervsdrivende mærker negative konsekvenser af  EU lovmaskinens og EU-bureaukraternes  indvirkning på deres muligheder for at drive sunde og konkurrencedygtige forretninger i Danmark.

Kvotesystemer, tvungne EU-licitationer, bureaukratiske regelsæt og meget andet af samme skuffe, der kommer som byger fra Bruxelles, påvirker de små virksomheders muligheder for at eksistere.

Samtidig må de gang på gang se sig udkonkurreret af udenlandske selskaber, der via mærkelige selskabskonstruktioner, kan arbejde i Danmark med uorganiseret arbejdskraft til lønninger og arbejdsvilkår, der slet ikke lever op til det, der er overenskomstmæsigt fastsat gennem aftaler mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverforeningerne i Danmark.  

Hvis dette fortsætter, vil alle de små virksomheder stå over for lignende problemer som i vognmandsbranchen, hvor størstedelen af kørslen er overtaget af østeuropæiske underbetalte chauffører, og firmaer, der er registreret uden for Danmarks grænser.

Kontakt med erhvervslivets organisationer

Folkebevægelsen mod EU, der er en ikke-partipolitisk forening, har nedsat et udvalg, der skal søge at belyse disse i den offentlige debat underbelyste forhold.

Vi vil gerne i kontakt med erhvervslivets organisationer på lokalt og nationalt plan, da vi forestiller os, at det også var en opgave for disse at oplyse alsidigt om EU-forhold, så medlemmerne i forbindelse med folkeafstemninger, valg til EU-parlamentet osv. også fra deres organisation får en nuanceret og alsidig information.

Folkebevægelsen forventer ikke, at organisationerne tager ensidigt parti mod EU, men vi håber, at der måske kan etableres et samarbejde om en eller anden form for  udsendelse af materiale, artikler i deres medlemsblade, afholdelse af møder osv. med flere forskellige synsvinkler på forholdet mellem de selvstændigt erhvervsdrivende og EU – ikke mindst i forbindelse med de nævnte valg.

 

Back To Top