fbpx Skip to content

Forslag til bankunion 11. september

På EU-topmødet i Bruxelles den 28.-29. juni vedtog EU’s regeringsledere, at der skal laves et udkast til en bankunion. EU-Kommissionen har nu meddelt, at den forventer at offentliggøre udkastet den 11. september. Udkastet skal udarbejdes i august på et møde mellem Kommissionens og EU’s centralbank ECB, fortæller nyhedsportalen euractiv.com
Kommissionen forventer at kunne få høvlet forslaget helt på plads i løbet af efteråret, så det kan vedtages på topmødet i Bruxelles den 13.-14. december og træde i kraft allerede i januar 2013.

Læs mere på euractiv.com ”“ klik her!

Back To Top