fbpx Skip to content

Glyphosat: EU blæser på miljø og folkesundhed

Glyphosat er en ingrediens i verdens mest anvendte sprøjtemiddel, Roundup. (Foto: Brian Robert Marshall via Wikimedia Commons)

EU har forlænget tilladelsen for brug af glyphosat, selvom FN’s sundhedsorganisation, WHO, mistænker midlet for at være kræftfremkaldende. MEP Rina Ronja Kari kalder afgørelsen dybt bekymrende og kritiserer EU for at blæse på miljø og folkesundhed.

På trods af massiv folkelig modstand besluttede EU tidligere på ugen at forlænge tilladelsen til at sælge og bruge det kontroversielle middel glyphosat. Over 1,3 millioner EU-borgere har skrevet under på at få bremset salget af glyphosat, men EU valgte at sidde borgerens protest overhørig.

”EU har endnu en gang blæst på miljøet og folkesundheden. Beslutningen viser, at borgerne kan protestere og appellere, lige så meget de orker. I sidste ende får de nemlig ingen reel indflydelse på denne type beslutninger, selvom det er deres sundhed, som EU spiller hasard med” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

EU-undersøgelse med Monsantos data

EU’s organ for fødevaresikkerhed, EFSA, er kommet under voldsom kritik for sine studier af glyphosat, der frikendte sprøjtemidlet for at være kræftfremkaldende. Det viste sig efterfølgende, at EFSA havde kopieret dele af sit dokumentationsmateriale direkte fra glyphosat-giganten Monsantos egne analyser.

>> Læs mere her.

Monsanto producerer verdens mest solgte sprøjtemiddel, Roundup, der indeholder glyphosat. Monsanto har dermed indlysende interesser i at opnå EU’s fortsatte tilladelse til at sælge sit produkt. EFSA’s metoder blev også kritiseret for ikke at følge almindelige akademiske standarder, fordi man ikke lavede såkaldte ’peer reviews’, hvor andre uvildige forskere har mulighed for at efterprøve ens resultater.

FN-studie: Risiko for kræft

Derimod har FN’s Verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftkomité, International Agency for Research on Cancer (IARC), foretaget sine egne studier af glyphosat, som lever op til de normale akademiske krav om ’peer review’.

WHO konkluderede, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. Netop på den baggrund finder Rina Ronja Kari det forkasteligt, at EU nu har fortsat godkendelsen af glyphosat.

”Så længe der findes en begrundet mistanke om, at et stof er kræftfremkaldende, så skal det naturligvis ikke være tilladt at bruge det som sprøjtemiddel til vores fødevarer. Det virker helt forrykt. Glyphosat siver jo også ned i grundvandet, så vi risikerer at forurene drikkevandet for kommende generationer,” siger den danske EU-parlamentariker.

Allerede nu er der påvist glyphosat i urinen på adskillige danskere.

På bekostning af miljøet

Rina Ronja Kari påpeger, at det kan tage nogen tid at indføre et fuldt  forbud mod glyphosat, da det er meget udbredt i landbrugsproduktionen, og det derfor vil kræve en vis omstilling. Alligevel er hun dybt kritisk over for EU’s godkendelsesforløb.

”EU-Parlamentet stemte i oktober for at lave en udfasning på fem år, hvorefter glyphosat skulle forbydes. Men den nye godkendelse åbner op for at man fortsætte endnu længere tid med glyphosat, og det sker på bekostning af miljøet og forbrugernes sundhed. Det her er EU i en nøddeskal,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top