fbpx Skip to content

GMO-majs i EU mod flertallets vilje?

Der kunne ikke opnås kvalificeret flertal efter EUs regler, da repræsentanter for EU’s regeringer i går stemte om EU-Kommissionens forslag om tilladelse af ny type genmodificeret majs – Pioneer 1507 ”“ i Bruxelles.

Storbritannien, Spanien, Finland, Estland og Sverige stemte ja, Tyskland, Belgien, Portugal og Tjekkiet undlod at stemme og de 19 øvrige lande stemte imod. Men afstemningsresultatet betyder, at EU-Kommissionen nu alligevel kan gennemføre forslaget via EUs såkaldte komitologiprocedure.

”Kommissionen fortæller os, at komitologireglerne skal respekteres. Hvem vilvære i stand til at forklare det i valgkampen ved valget til EU-parlamentet? Hvem kan forklare, at et flertal er imod det, som alligevel gennemføres?” spurgte den franske EU-minister Thierry Repentin, der ifølge EUObserver.com havde stemt nej.

”Jeg finder ikke den her situation tilfredsstillende. Det man kunne håbe på er, at vi kan finde kvalificeret flertal til at lade det være op til de enkelte lande, om der rent faktisk skal dyrkes GMO på egen jord.”, sagde Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard til Danmarks Radio.

”Kommissionen kan ikke ignorere de videnskabelige, politiske og juridiske bekymringer, der er udrykt hos totredjedele af Europa-Parlamentet, og som støttes af de fleste EU-borgere. Kommissionen må lære af sine fejltagelser og stoppe med at bryde reglerne og i stedet skabe sikkerhed omkring de afgrøder, vi dyrker i Europa,” siger Marco Contiero, leder af den politiske afdeling hos Greenpeace i EU.

Back To Top