fbpx skip to Main Content

Brems græsk GMO-forslag

I dag står et græsk forslag til regler for, at EU's medlemslande kan indførere nationale forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder. Folkebevægelsen har i dag skrevet et åbent brev til regeringen og Folketinget, der opfordrer til at bremse forslaget og arbejde for en reel mulighed for, at landene kan forbyde GMO'er…

Selvbestemmelse på GMO-spørgsmål ønskes

NOTAT.DK [uddrag] Hvert EU-land skal selv have lov til at bestemme, om det vil forbyde dyrkning og markedsføring af GMO (genetisk modificeret organisme). Så langt er samtlige partier, der opstiller til parlamentsvalget, enige. (...) I dag kan Kommissionen godkende GMO’er, selv om et flertal af landene er imod. Det viser…

GMO-majs i EU mod flertallets vilje?

Der kunne ikke opnås kvalificeret flertal efter EUs regler, da repræsentanter for EU's regeringer i går stemte om EU-Kommissionens forslag om tilladelse af ny type genmodificeret majs - Pioneer 1507 ”“ i Bruxelles. Storbritannien, Spanien, Finland, Estland og Sverige stemte ja, Tyskland, Belgien, Portugal og Tjekkiet undlod at stemme og…

Norsk biotekråd i front: Nej til GMO-import

ING.DK: [uddrag] Der bliver ikke tale om import af GMO til Norge i denne omgang, hvis de norske miljømyndigheder følger indstillingen fra deres eget biotekråd, Bioteknologinemnda. Biotekrådet har vendt tomlen ned på importmulighederne for 26 genmodificerede majssorter og fire rapssorter, som ellers er tilladt i EU. Ansøgerne ville både have…

EU-Parlamentet siger nej til GMO-fødevarer

Kommissionens GMO-rapport er et forsøg på at gennemtvinge genetisk modificerede fødevarer (GMO) i medlemsstaterne, ved at flytte kompetencen til at vurdere GMO'ens sikkerhed fra de nationale parlamenter og over til til Kommissionen. Dette bremsede EU-parlamentet dog i går, ved at vedtage en anden rapport, som i høj grad både udvander…

GMO-føde og ko-kannibalisme på menuen

Parlamentet har i dag stemt om en rapport fra EU-kommissionen om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område. Rapporten er reelt et forsøg på at åbne markedet for GMO'er ved at lægge kompetencen til at vurdere miljø- og sundhedsrisikoen ved de enkelte GMO'er over…

Ny forskning kritiserer EU’s GMO-vurderinger

EUs risikovurderinger af GMO-fødevarer, som foretages af myndigheden for fødevaresikkerhed EFSA, udsættes for hård kritik i ny artikel offentliggjort i Enviromental Science Europe, fortæller nyhedsportalen Altinget.dk i dag. Forfatterne er et hold forskere, som har foretaget en grundig gennemgang af tidligere undersøgelser af vurderingerne. EFSAs kriterier for risikovurderinger er forældede,…

Kommissionen gør det sværere at forbyde GMO’er

Til trods for, at det længe har været muligt for medlemslandene at forbyde GMO'er (genmodificerede fødevarer), er der ingen egentlig EU-lovgivning på området. Af denne grund har Kommissionenen foreslået en liste over mulige grunde, der retfærdiggør et forbud. Denne liste skulle EU's miljøministre diskutere på Rådsmødet den 14. marts og…

Back To Top