fbpx Skip to content
OK24-Kroner-eller-kaos

OK24 giver ekko af EU-love

Artiklen er fra det nye nummer af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU. Læs hele bladet her Forslaget til en ny toårig overenskomst mellem de offentlige ansatte og deres arbejdsgivere i Danske Regioner, Kommunerne og Staten er ikke det papir værd, som det er skrevet…

Nye GMO-regler vil ændre afgrøder

EU vil svække regler om genteknologi

EU vil svække regler om genteknologi Et forslag fra EU-Kommissionen om at lempe reglerne for godkendelse af GMO er godkendt af EU-parlamentet og afventer kun Ministerrådets godkendelse Afgrøder på markerne tørrer væk eller drukner som følge af klimaforandringer, hvilket går ud over fødevareproduktionen. EU forsøger nu at komme de betrængte…

Brems græsk GMO-forslag

I dag står et græsk forslag til regler for, at EU's medlemslande kan indførere nationale forbud mod dyrkning af GMO-afgrøder. Folkebevægelsen har i dag skrevet et åbent brev til regeringen og Folketinget, der opfordrer til at bremse forslaget og arbejde for en reel mulighed for, at landene kan forbyde GMO'er…

Selvbestemmelse på GMO-spørgsmål ønskes

NOTAT.DK [uddrag] Hvert EU-land skal selv have lov til at bestemme, om det vil forbyde dyrkning og markedsføring af GMO (genetisk modificeret organisme). Så langt er samtlige partier, der opstiller til parlamentsvalget, enige. (...) I dag kan Kommissionen godkende GMO’er, selv om et flertal af landene er imod. Det viser…

GMO-majs i EU mod flertallets vilje?

Der kunne ikke opnås kvalificeret flertal efter EUs regler, da repræsentanter for EU's regeringer i går stemte om EU-Kommissionens forslag om tilladelse af ny type genmodificeret majs - Pioneer 1507 ”“ i Bruxelles. Storbritannien, Spanien, Finland, Estland og Sverige stemte ja, Tyskland, Belgien, Portugal og Tjekkiet undlod at stemme og…

Norsk biotekråd i front: Nej til GMO-import

ING.DK: [uddrag] Der bliver ikke tale om import af GMO til Norge i denne omgang, hvis de norske miljømyndigheder følger indstillingen fra deres eget biotekråd, Bioteknologinemnda. Biotekrådet har vendt tomlen ned på importmulighederne for 26 genmodificerede majssorter og fire rapssorter, som ellers er tilladt i EU. Ansøgerne ville både have…

EU-Parlamentet siger nej til GMO-fødevarer

Kommissionens GMO-rapport er et forsøg på at gennemtvinge genetisk modificerede fødevarer (GMO) i medlemsstaterne, ved at flytte kompetencen til at vurdere GMO'ens sikkerhed fra de nationale parlamenter og over til til Kommissionen. Dette bremsede EU-parlamentet dog i går, ved at vedtage en anden rapport, som i høj grad både udvander…

GMO-føde og ko-kannibalisme på menuen

Parlamentet har i dag stemt om en rapport fra EU-kommissionen om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område. Rapporten er reelt et forsøg på at åbne markedet for GMO'er ved at lægge kompetencen til at vurdere miljø- og sundhedsrisikoen ved de enkelte GMO'er over…

Back To Top