fbpx Skip to content

Grækenlands penge går til våben

Statslederne for henholdsvis Tyskland og Frankrig – Angela Merkel og Nicolas Sarkozy – har været de mest fremtrædende politiske beslutningstagere under den nuværende økonomiske krise i EU, og begge har skarpt kritiseret Grækenlands økonomiske dispositioner. Kritikken kulminerede til G20-topmødet i Cannes i starten af november, da Grækenlands daværende premierminister Georgios Papandreou blev kaldt til møde med Merkel og Sarkozy for derefter at forlade mødet ad bagvejen uden at være med på det efterfølgende pressemøde. Papandreous planer om en folkeafstemning i Grækenland mødte kraftig modstand på mødet og han gik af som premierminister ugen efter.

Kritikken af Grækenlands økonomiske dispositioner har været udbredt, og der har i brede kredse været udtrykt manglende forståelse for, hvordan det kunne gå så galt i Grækenland, som det gjorde. Grækenland blev en del af euroen i 2001, og allerede dengang var der tvivl om, hvorvidt landets økonomi levede op til de krav, der blev stillet.

Tænketanken ‘Stockholm International Peace Research Institute’ (SIPRI) fortæller i deres årbog 2011 noget af historien om, hvordan de græske penge er blevet brugt. I årbogen kan man se, at Grækenland i årene 2006-2010 har været den største aftager af tyske våben og har stået for 15 procent af hele Tysklands våbeneksport. Tyskland er verdens tredjestørste eksportør af våben.

Men det er ikke kun den tyske våbenindustri, der er afhængige af græske indkøb. Frankrig, som er verdens sjettestørste eksportør, har i samme femårige periode haft Grækenland som aftager til 13 procent af våbeneksporten. Det gør Grækenland til Frankrigs tredjestørste eksportmarked – lige efter de Forenede Arabiske Emirater.

I Grækenland har det mødt stærk kritik i befolkningen, at den økonomiske assistance fra de øvrige EU-lande har været fulgt af ufravigelige krav om at skære i pensioner, lønninger og velfærd, mens militærbudgettet tilsyneladende ikke røres. I en artikel for nylig i The Independent udtaler den græske økonomiprofessor Yanis Varoufakis: “Mens græske hospitaler løber tør for bandager, er militærudgifterne det eneste i budgettet, der ikke angribes af EU og den Internationale Valutafond”. “I og med at Grækenland er så vigtig en våbenkunde, kræver det kun en telefonopringning fra en våbenproducent for at sikre sig, at Grækenlands militærbudget forbliver intakt”.

Jens Andersen

Back To Top