fbpx Skip to content

Helveg misinformerer


Når Morten Helveg Petersen påstår i sit indlæg, at en dansk virksomhed kan spare omkring 200.000 kr på et ja til patentdomstolen – så er der tale om misinformation.

Som Helveg burde vide, så skal vi alene stemme om, hvorvidt Danmark indgår i patentdomstolen. Hvis befolkningen siger nej, så kan danske virksomheder – på lige fod med alle andre virksomheder – fortsat søge EU-patentet. Den eneste forskel er, at der også skal indgives en ansøgning for Danmark. Mer-udgiften for virksomhederne kommer meget langt fra i nærheden af 200.000 kr.

Besparelsen ved et nej for mange andre virksomheder er til gengæld omfattende. Et væsentligt problem ved at sige ja til patentdomstolen er, at vi risikerer en stormflod af patentsager mod mindre virksomheder i Danmark. Allerede i dag er der f.eks. udtaget patent på det at have faneblade i en internetbrowser eller at kunne bruge en indkøbskurv, når man køber ind på internettet. I dag oplever danske IT-virksomheder ikke at blive retsforfulgt, selv om de utvivlsomt bryder nogle af de mange it-patenter, men med EU-patentdommere, så risikerer vi, at det billede ændrer sig drastisk.

En anden stor risiko er et fænomen, som er meget kendt i USA, nemlig patenttrolde. De opkøber patenter på en hel masse ting, f.eks. at scanne et dokument til en e-mail, og derefter udsender de regninger til en række mindre virksomheder, som bruger netop dén funktion. Ved at lave regningerne på en passende størrelse, så opnår de, at de fleste virksomheder simpelthen bare betaler – det er nemlig for dyrt at føre sagen.

Der er al mulig grund til at forvente, at dette også vil komme til at ske inden for EU’s patentområde. Producenten af scannerende kan afskrive sig ansvaret, så det er brugeren der har ansvaret overfor patenthaveren. Dermed risikerer alle virksomheder i Danmark også at stå til ansvar (økonomisk), hvis de bruger scanner-til-mail uden at betale afgift til patenthaveren.

Et andet vigtigt aspekt er, at der kun er indbygget ankemulighed inden for patent-systemet. Dermed bliver der ikke mulighed for at anke til en domstol, som også kan tage samfundsmæssige hensyn. I USA har man netop denne mulighed, og det betyder, at den amerikanske højesteret fra tid til anden afviser et patent, fordi der er højere samfundsmæssige hensyn (det kan f.eks. være spørgsmålet om at tage patent på menneske-gener). Det er i mine øjne uhensigtsmæssigt, at det kun er personer, der lever af patentsystemet, som skal afgøre om patenterne er gyldige – vi risikerer et voldsomt indspist system.

Der er med andre ord både gode argumenter for og imod patentdomstolen. Derfor ville det også klæde tilhængerne, hvis de lader være med at komme med påstande, der er helt ude i hampen. Lad os tage en grundlæggende diskussion om, hvorvidt vi ønsker at deltage i dette system frem for at komme med falske påstande.

Back To Top