fbpx Skip to content

Højesteretsdom kan få betydning for hele EU

Onsdag den 20. februar kl. 12.00 afsiger den danske Højesteret i København en endelig dom med mulig betydning for ikke bare Danmark, men for det samlede EU.
Efter domsafsigelsen holder sagsøgerne og deres advokater åbent pressemøde kl. 12.30 i Christiansborgs Provianthus, lokale PRO-D

Bliver resultatet af dommen en dansk folkeafstemning?

Dommen afgør, om Danmarks tiltrædelse – ratifikation – af Lissabon-traktaten, der
blev besluttet ved lov nr. 321 af 30. april 2008, er i modstrid med § 20 i forfatningen
(den danske grundlov).

Loven blev vedtaget ved simpelt flertal i Folketinget til trods for, at § 20 stk. 2 i
forfatningen (Grundloven) kræver et folketingsflertal på 5/6 eller flertal ved folkeaf-
stemning. Forfatningens (Grundlovens) § 20 stk. 1 foreskriver, at denne vedtagelses-
form skal følges over for love, der vedtager, at ”Beføjelser, som efter denne Grundlov
tilkommer rigets myndigheder ”¦. overlades til mellemfolkelige myndigheder”.

Efter at Forfatningstraktaten var forkastet, ville de europæiske ledere i EU undgå
folkeafstemninger om dens kamuflerede udgave, Lissabon-traktaten. Dommen afgør,
om den danske regering og Folketinget dengang forbrød sig imod forfatningen
(Grundloven) for at undgå en nødvendig dansk folkeafstemning.

Dommen kan få både danske og europæiske konsekvenser.

Initiativtageren til retssagen, professor Ole Krarup, udtaler før domsafsigelsen at
dommen bliver ”en retshistorisk dom i Danmark, der kan få betydning for den
danske befolkning, det danske demokrati og Danmarks fremtidige forhold til EU”.

Læs mere på www.lissabonsagen.dk – klik her!

Back To Top