fbpx Skip to content

Uafhængige jurister bør vurdere EU’s bankunion

9 kandidater til EU-parlamenstvalget fra Folkebevægelsen mod EU er gået sammen om følgende udtalelse: ”Danmarks tilslutning til EUs bankunion kan betyde, at samfundet påføres store milliardudgifter i kraft af garantier for banker rundt omkring i EU, ligesom danske banker kan kræves lukket af EU-myndigheder. Der er derfor al mulig grund…

Regeringen frifundet i Lissabon-sagen

Livgarden var opmarcheret på gårdspladsen, da Højesteret onsdag kl. 12.00 åbnede dørene, så op mod et halvt hundrede tilhørere kunne komme ind og høre domsafsigelsen i grundlovssagen om ratificeringen af Lissabon-traktaten. De 11 højesteretsdommere havde enstemmigt stadfæstet Landsrettens frifindelse af regeringen og mente dermed ikke, at grundlovens paragraf 20 skulle…

Højesteret åbner for nye konflikter med EU

Højesteret har i dag stadfæstet Landsrettens afgørelse i sagen om, hvorvidt Lissabon-traktaten burde havde været behandlet efter grundlovens paragraf 20 og sendt til folkeafstemning. Dommen frifinder regeringen, men kommer med en række begrundelser, som sagsøgerne finder interessante. Det samme gør Folkebevægelsen mod EU. - Højesterets dom er forventelig på grund…

Højesteretsdom kan få betydning for hele EU

Onsdag den 20. februar kl. 12.00 afsiger den danske Højesteret i København en endelig dom med mulig betydning for ikke bare Danmark, men for det samlede EU. Efter domsafsigelsen holder sagsøgerne og deres advokater åbent pressemøde kl. 12.30 i Christiansborgs Provianthus, lokale PRO-D Bliver resultatet af dommen en dansk folkeafstemning?…

Jurist kritiserer EU-tanker om mediekontrol

JOURNALISTEN.DK: [uddrag] EU-lande skal have pressenævn, der reguleres af EU og har magt til at idømme bøder og fyre journalister. Det fremgår af en rapport, som et højtstående udvalg under EU-kommissionen netop har fremlagt. Pressejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) kalder rapportens forslag for »bekymrende« og »problematiske.«…

Højesteretsdom i Lissabon-sagen 20. februar

Onsdag den 20. februar kl. 12.00 afsiger Højesteret den endelige dom i grundlovssagen om Lissabon-traktaten. Modparterne i grundlovssagen om Lissabon-traktaten - 30 borgere imod regeringen - har nu talt deres sidste ord i Højesteret før dommen. De 30 sagsøgere/appellanter suppleret af Folkeafstemningskomite2010s ”intervention” i sagen med støtte i 2504 andre…

1000 nye støtter af Lissabon-sagen siden nytår

"Du lagde måske mærke til, at dronningen omtalte EU i nytårstalen og at statsministeren fulgte dronningen op i sin nytårstale? Men de ”glemte” at fortælle os, at inden længe i 2013 afgøres der i Højesteret en EU-sag, der har ”indgribende betydning for den danske befolkning i almindelighed”! Har de ansvarlige…

Bankunion betyder suverænitetsafgivelse

Dannelsen af en bankunion står på dagsordenen, når EUs regeringsledere mødes til topmøde i Bruxelles i december. Efter alt at dømme vil en dansk tilslutning betyde en suverænitetsafgivelse, som efter grundlovens paragraf 20 skal vedtages med fem sjettedeles flertal i Folketinget eller en folkeafstemning. Og Enhedslisten, Liberal Alliance og DF…

Højesteret må nu sikre demokratiet

Østre Landsret har i dag fældet dom i sagen om regeringens ratificering af Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning, som de 34 sagsøgere mener grundloven kræver. Ifølge landsretten betyder traktaten ikke overgivelse af suverænitet. Domsafsigelsen skete for fuldt hus, da et halvt hundrede mennesker mødte frem. Og da sagsøgernes advokat Ole Krarup…

Skal Lissabon-traktaten til folkeafstemning?

Fredag den 15. juni kl. 12.00 afsiger Østre Landsret en skelsættende dom om Danmarks forhold til EU. Dommen kan afgøre, om Lissabon-traktaten skal til folkeafstemning. Kl. 11.30 mødes sagsøgerne i Østre Landsrets gård (indgang fra Fredericiagade), hvor pressen er velkommen. Her orienterer professor Ole Krarup pressen og interesserede om retssagens…

Back To Top