fbpx Skip to content

Hvad er tilvalgsordningen?

Hvad er tilvalgsordningen?

Tilvalgsordningen der er er blevet foreslået som erstatning for det nuværende retsforbehold, indebærer, at Danmark tilvælger i alt 21 EU-retsakter.
Samtidig udtager tilvalgsordningen 10 retsakter, der ikke skal overgå til EU. Herunder retsakter vedrørende EU’s asyl- og indvandringspolitik.

Tilvalgsordningen kan sammenlignes med en salamipølse. Hver gang en skive er
skåret af pølsen, så er den væk. Med andre ord når Danmark har afgivet et område inden for retspolitikken til EU så kan vi ikke tage området tilbage igen og EU vil få frie hænder til at ændre lovgivningen inden for området (med mindre vi melder os ud af EU).

Danmark kan selv ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvor Folketinget i princippet fra EU-retsakt til EU-retsakt vil kunne bestemme, om Danmark vil deltage eller ej. Vil Danmark det, er man bundet overstatsligt af den pågældende EU-retsakt. Denne model svarer stort set til de ordninger, der gælder for Irland og Storbritannien på det retlige område i dag. Denne ordning kaldes populært en »opt-in« eller »tilvalgsordning«. Der er en række problemer og ulemper ved denne ordning.

Det vigtigste argument imod den er, at vi mister den demokratiske kontrol med området. Men det er også usikkert om ordningen overhovedet er lovlig i henhold til dansk statsret. Ifølge grundloven kan suverænitet kun afgives i nærmere bestemt omfang. Med tilvalgsordningen vil være uklart i hvilket omfang EU har fået magt over den danske retspolitik, da den betyder, at Folketinget får en blankocheck til at bestemme over omfanget af suverænitetsafgivelse uden at grundlovens krav om 5/6 flertal eller kravet om folkeafstemning fremover skal følges.

Tilvalgsordningen er en ensrettet vej, der kun betyder mere magt til EU. I Folkebevægelsen mod EU er vi modstandere af ”tilvalgsordningen”. Vi vil bevare Danmarks retsforbehold.

Back To Top