fbpx Skip to content

ILO: Bryder Grækenland konventionerne?

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] ILO stiller nu spørgsmålstegn ved, om de indgreb som den græske regering har gennemført efter krav fra EU og IMF bryder med faglige rettigheder, som ellers er sikret af ILO’s konventioner, skriver svenske LO-Tidningen.

ILO’s såkaldte ekspertkomite tager udviklingen i Grækenland op i sin årsrapport. Spørgsmålet er om Grækenland ”“ efter pres fra EU og IMF ”“ direkte bryder med ILO’s konventioner. Det drejer sig bl. a. om retten til at organisere sig fagligt, retten til at forhandle kollektive overenskomster og konventionen om lønbeskyttelse.

Det er en af de græske landorganisationer, som overfor ILO peger på, at kriselovene sætter en centralt aftalt mindsteløn ud af kraft, fordi den tillader at aftale en lavere mindsteløn lokalt. Loven svækker det kollektive aftalesystem, mener den græske fagbevægelse.

(…)

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top