fbpx Skip to content

Konference: EU er fortid – vi skaber fremtiden

Danmark skal ud af EU, men hvad skal der ske bagefter? Dette var udgangspunktet, da Folkebevægelsen mod EU for nylig afholdt en stor konference i København om alternativer til EU. Læs mere og se videoer og hør podcast fra konferencen.

Folkebevægelsen mod EU’s alternativ konference ’EU er fortid - vi skaber fremtiden’ havde omkring 120 deltagere. Foto: Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen mod EU’s alternativ konference ’EU er fortid – vi skaber fremtiden’ havde omkring 120 deltagere. Foto: Folkebevægelsen mod EU

Igennem længere tid har der eksisteret et ønske i Folkebevægelsen mod EU om at sætte mere fokus på alternativerne til unionen.

På den baggrund blev det besluttet på landsmødet at afholde en stor konference, hvor Folkebevægelsen medlemmer kunne få lejlighed til at debattere forskellige alternativer og visioner, som kunne sættes i stedet for et dansk EU-medlemskab.

Med brexit blev konferencen kun endnu mere relevant, for briternes beslutning om at forlade EU har vist, at det ikke blot er fantasteri at tro på, at der findes en verden uden for unionen.

Konferencen var således bygget op om temaer, som kan være alternativer til EU. Dette gjaldt FN, EFTA og EØS, Norden, Europarådet og OSCE, samt en belysning af, hvordan man kan opnå en folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU.

Mulighederne for Danmark uden EU

Konferencen åbnede med, at Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, skitserede et scenarie, hvor Danmark netop havde forladt EU.

Derefter opridsede hun hvilke muligheder Danmark vil have for at agere uden EU’s bindinger. Hun påpegede, at selvom Folkebevægelsen er tværpolitisk, så er den i høj grad politisk.

”Borgerne skal have mere og direkte indflydelse på beslutninger, som har stor betydning for deres hverdag. Når vi ikke længere er bundet af EU’s regler om at tillade giftige kemikalier i maden og legetøjet, så skal vi sætte effektivt ind for at beskytte vores forbrugere,” sagde hun.

Miljø, arbejdsrettigheder og u-lande

Rina Ronja Kari fremhævede desuden, at i Danmark uden for EU skal der være øget fokus på miljø, arbejdsrettigheder og internationalt engagement.

Fagbevægelsen skal have fulde rettigheder til at kræve lige løn for lige arbejde på samme arbejdsplads, hvilket de ikke har i dag på grund af EU.

”Vi ønsker en langt stærkere indsats for at beskytte vores alle sammens miljø og klimaet. Det betyder, at der skal laves ambitiøse internationale aftaler og at Danmark skal gøre sin del for, at kloden også klarer sig fremadrettet. Når vi står uden for EU får vi alle muligheder for at sætte baren højt og kæmpe i fællesskab med andre, som har ønsker om mere ambitiøse aftaler,” sagde Kari.

Endelig vil Rina Ronja Kari bruge en udtræden af EU til at sikre en bedre måde at handle og samarbejde med verdens fattige lande.

”Vi ønsker samarbejde, men vi ønsker at gøre det på en ny måde, der sikrer, at de fattige ikke bliver taberne. Derfor vil vi naturligvis ikke videreføre EU’s absurde handelspolitik, hvor alle principper om demokrati og velfærd bliver ofret for store multinationale selskabers indtjening,” sagde Rina Ronja Kari.

Video-hilsner fra Brexit-land

Flere af Folkebevægelsens repræsentanter deltog i Brexit-kampagnen, og har været i tæt kontakt med Vote Leave-kampagnen.

Derfor bød konferencen bød også på en video om Vejen til Brexit, samt en række video-hilsner fra engelske EU-modstandere, som inviterede deres danske meningsfæller uden for EU.

Videoen viste bredden af det britiske Brexit-spektrum, hvilket afspejlede, at det britiske nej til EU var en bredt funderet politisk bevægelse.

>> Se Vejen til Brexit video her

Øget mulighed for international indsats

Endelig fulgte et oplæg fra Kjell Dahle, formand for Nei til EU i Oslo Fylke, der berettede om de fordele som Norge har haft af at være uden for EU.

Dahle påpegede blandt andet, at Norge har kunnet spille en langt mere udenrigspolitisk rolle end Danmark, fordi man ikke er underlagt EU’s begrænsninger.

Dette har blandt medført, at Norge har spillet en central rolle som mægler i konflikter i eksempelvis Colombia og Sri Lanka, fordi man har kunnet gå i dialog med grupper som FARC og De Tamilske Tigre, der har været opført på EU’s terrorlister.

Lave K. Broch, der er Folkebevægelsens kampagnekoordinator og første suppleant til EU-parlamentet, er enig i denne betragtning:

”Jeg stod selv for workshoppen om FN og jeg oplevede at folk var meget interesserede i hvordan Norge har mere frihed til at tage initiativer gennem FN end Danmark. Norge har f.eks. større frihed i arbejdet på miljøområdet, menneskerettighedsområdet og fredsområdet end Danmark. Og der findes gode eksempler på, at EU begrænser Danmarks i det nordiske samarbejde, samt ikke mindst vores muligheder for at agere internationalt.”

Positive deltagere

”Jeg synes, at det var en rigtig god konference. Folk var generelt meget positive og glade for, at vi endelig sætter fokus på alternativer til EU. Der var ca. 120 deltagere, hvilket er et pænt tal for en konference,” siger Lave K. Broch,

Han understreger også, at konferencen blev muliggjort takket være en stor indsats fra de frivillige aktivisters side.

”Jeg har den opfattelse, at os der er med i Folkebevægelsen netop er imod EU, fordi vi vil en bedre verden. Vi har alle visioner om alternativer til EU og det at få det formuleret og talt om er meget vigtigt. Det styrker os når vi skal debattere dansk frigørelse fra EU,” siger Lave K. Broch.

Video og podcast fra konferencen

>> Alternativ-konference 2016: Europarådet og OSCE ved Søren Søndergaard (Podcast)

>> Alternativ-konference 2016: EFTA og EØS ved Johanne Langdal Kristiansen (Podcast)

Back To Top