fbpx Skip to content

Læserbrev: Kan vi så få fred for EU?

Nej til EU's blodige projekter!
Susanna Dyre-Greensite

EU-Kommissionen har til huse i ”Berlaymont-bygningen” i Bruxelles. Her lå der tidligere et nonnekloster, men det er nu ikke ligefrem fromme bønner om fred og fordragelighed, der strømmer ud af den nuværende bygning. Faktisk tværtimod.

Komitéen for Indre By/Christianshavn
Folkebevægelsen mod EU
07/03/2023

Pesco er ikke fred

EU’s militarisering skrider fremad med stormskridt. EU har ganske vist noget, der hedder ”Fredsfacilitet”, men det er det stik modsatte.

Bag begrebet skjuler sig muligheden for at EU kan understøtte militære operationer i lande udenfor Unionen.

I EU kaldes ikke ret meget ved rette navn. Således hedder EU-militæret ikke EU-hær, men PESCO – ”det permanent strukturerede militære samarbejde.”

PESCO blev oprettet i 2017 i tæt samarbejde med militærindustrien.

De lande, der er medlem af PESCO er forpligtet til at forøge deres forsvarsudgifter, afsætte yderligere midler til forskning i militær teknologi og stille styrker til rådighed for EU’s kampgrupper.

Disse kampgrupper skal ikke bruges til forsvar, men sendes ud i verden for at kæmpe for ”EU’s interesser”.

Hidtil er de først og fremmest sat ind i Afrika.

Forsvarsagenturet

EU’s Forsvarsagentur blev oprettet i 2004 med det erklærede formål at booste udviklingen af en europæisk våbenindustri og sætte gang i selvstændig europæisk forskning og udvikling af våben og andet militært udstyr, som eksempelvis kampvogne, kampfly, droner, osv.

Sandsynlig dansk tilslutning

I skrivende stund behandler Folketinget et forslag fra regeringen om at tilslutte Danmark til PESCO og EU’s forsvarsagentur.

Det er blevet muligt efter, at EU-partierne udnyttede krigen i Ukraine til at få afskaffet forsvarsforbeholdet.

Regeringen mener, at ”Danmark vil kunne være med til at sætte den strategiske retning for EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik”.

Forslaget bliver sandsynligvis vedtaget med stort flertal, så kan danske soldater sendes ud til krige og konflikter rundt i verden.

Regeringen begrunder også forslaget med at ”PESCO-projekter vil kunne styrke danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter”.

En dyr fornøjelse

Det bliver imidlertid en dyr fornøjelse for de danske skatteydere. Samtidig bliver den en god forretning for våbenfirmaerne. Firmaer der uden skrupler sælger våben til diktaturstater, som f.eks. Saudi Arabien.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at militariseringen af EU er den helt forkerte vej at gå. I stedet skulle man satse på nedrustning og konfliktløsning.

I 2012 fik EU Nobels Fredspris. Den burde nu leveres tilbage!

Denne artikel er et læserbrev skrevet af Folkebevægelsen mod EU’s komité for Indre By/Christianshavn, som er bragt i martsudgaven af lokalavisen Christianshavneren.

Back To Top