fbpx Skip to content

Landsmødeudtalelse: Britisk folkeafstemning viser vejen

Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde hilser med glæde, at de britiske vælgere igen får chance for at stemme om deres EU-medlemskab, og at der over en bred politisk front er et ønske om at forlade unionen.

Kampen for et Europa og en verden uden EU er i gang.

For hver dag bliver det tydeligere, at EU ikke har nogle løsninger på de kriser, vi oplever i disse år, men selv er problemet. EU har tiltaget sig mere og mere magt over såvel medlemslandenes økonomiske politik som over udenrigspolitikken. Resultatet er den sociale nedsmeltning, man ser især i Sydeuropa, men også i Danmark, og den globale ulighed med krige og flygtningestrømme i sit følge.

Det er derfor på høje tid, at vælgerne tager selve EU-medlemskabet op til fornyet overvejelse og ser på de mange alternativer, der er til EU. I Folkebevægelsen mod EU støtter vi vores britiske samarbejdspartnere. Sammen kan vi pege på organisationer, der allerede eksisterer og sikrer international samhandel og konfliktmægling, såsom EFTA og FN, og vi kan fortsætte og udvikle det tætte nordiske samarbejde.

Kampen for et Europa og en verden uden EU er i gang.

Vedtaget på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde 13. marts 2016

”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“

English version

Statement from The People´s Movement against the EU, Denmark

The People´s Movement against the EU congratulates the British people with the opportunity to debate and decide whether Great Britain shall leave or remain a member of the European Union.

>> LÆS OGSÃ…: Træskopris til britisk nej-leder

Every single day makes it more plain that the EU has no positive answers to the many crises we are experiencing, but is itself the problem. The EU has continuously expanded its influence over the economic and social policy of the member states, as well as over foreign policy. The result is the social melting down we see especially in the southern European countries, and the growing global inequality causing wars and the increasing number of refugees.

So it is high time for the voters in all EU member countries to reconsider the EU-membership as such, and to look at the many alternatives. In the People´s Movement against the EU we support our British partners. Together we can point to a number of already existing organizations that ensure international trade and conflict mediation, such as EFTA and the UN ”“ and an even closer cooperation between the Nordic and Northern European countries.

The struggle for a Europe and a world without the EU has started!

Adopted by the AGM of the People´s Movement against the EU, March 13th 2016.

Back To Top