fbpx Skip to content

Liberal Alliance for og imod EU

ALTINGET.DK: [uddrag] Liberal Alliance ledes især af tidligere medlemmer af Det radikale Venstre – herunder tidligere MEP Anders Samuelsen – som før har forsvaret EU med begejstring. Men Liberal Alliance har adskilt sig fra de radikale og de øvrige traditionelle EU-positive partier ved ikke at sige ja til euroen i dag og ikke at stemme for europagten. Derudover har partiet været sparsom med EU-politiske udmeldinger. Nyhedsportalen Altinget.dk har prøvet at skabe mere klarhed omkring Liberal Alliances EU-politik i et interview med politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll.

“Vi er et pro-EU-parti. Vi ønsker at gøre op med alle tre EU-forbehold. Vi har dog den krølle på det, at når det kommer til euroforbeholdet, at vi siger, vi først vil afskaffe forbeholdet, når de sydeuropæiske lande har styr på deres økonomi. Hvornår det vil ske, vil jeg ikke gætte på”, siger Simon Emil Ammitzbøll på den ene side, men tilføjer så:
“Vores primære ønske er, at EU skal lave mindre lovgivning, der vil bestemme over, hvordan den enkelte skal indrette sin tilværelse. Det vil sige, at der kan sagtens være områder, hvor det giver mening med et overnationalt samarbejde, altså grænseoverskridende problemer, der giver det god mening. Men at man kan indføre påbud om læbepomade for håndværkere på byggepladser i EU viser, hvor langt ude man kommer engang imellem”.

Altinget.dk spørger desværre ikke, hvordan afskaffelse af EU-undtagelser vil betyde mindre EU-lovgivning i Danmark. Men til gengæld forklarer Simon Emil Ammitzbøll, hvorfor partiet ikke stemte for europagten:
“Først og fremmest var vi skeptiske overfor Danmarks tilslutning til europagten. Det er vi af respekt for de danske vælgere, som har stemt nej til euroen ved en folkeafstemning tilbage i september 2000. Med tilslutning til europagten prøver man at indføre euro ad bagvejen, bl.a. også ved, at Danmark fremover kan sidde med ved bordet. Vi synes også principielt, at det var lige smart nok, at man lavede en frist på 16 dage, så der ikke kom en egentlig offentlig debat omkring emnet (…)”

Læs hele artiklen hos Altinget.dk – klik her!
Læs mere om Liberal Alliance – klik her!

Back To Top