fbpx Skip to content

EU vil lovgive om løn

NOTAT.DK: [uddrag] For bare ti dage siden tilsluttede regeringen sig den omdiskuterede ‘Europagt’ efter en heftig debat om, hvorvidt pagten forpligter landene til at gribe ind i løndannelsen.
Nu er EU’s indflydelse på løndannelse i medlemslandene igen til diskussion, efter et notat sendt til Folketingets Europaudvalg viser, at regeringen støtter forslag til regler om løndisciplin. Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF har hasteindkaldt Finansminister Claus Hjort Frederiksen til et møde onsdag den 6. april om sagen.
Notatet fra Finansministeriet handler om et af seks forslag til regler for ‘økonomisk styring’ i EU, som efter planen skal vedtages af Ministerrådet og EU-parlamentet i juni.
Det handler om ‘makroøkonomiske ubalancer’, der ifølge forslaget skal imødegås ved at overvåge udviklingen i medlemslandenes økonomi på en række områder. Det fremgår ikke af teksten, hvilke områder det mere præcist skal være, og Rådets holdning har derfor været forudset med en vis spænding.

Sanktioner og løn
Nu viser det sig, at Rådet længe inden forslaget er vedtaget, er nået langt i forberedelserne af de “indikatorer”, som i første omgang skal indgå i overvågningssystemet. Og holdningen i Rådet er, at der blandt andet skal holdes øje med lønudviklingen i medlemslandene – også landene uden for europagten.
Af notatet fremgår det blandt andet, at “enhedslønomkostningerne” ikke må stige mere end 9 procent i eurozonen henholdsvis 12 procent uden for eurozonen – set over en treårig periode. Overskrider lønudviklingen i et medlemsland disse tærskler i lang tid, vil det pågældende land blive bedt om at tage forholdsregler for at bringe lønnen ned. Er der tale om et land i eurozonen, vil det desuden kunne idømmes en bøde. Foreløbig ser det ikke ud til, at lande uden for eurozonen, herunder Danmark, skal kunne idømmes sanktioner.

Målet som i pagten
– Målet er det samme som i den europagt, som S, SF, de radikale og regeringen netop har sagt ja til: At begrænse lønudviklingen i den offentlige sektor og øge de private virksomheders overskud på bekostning af lønandelen. Nu må alle tilhængere af den danske arbejdsmarkedsmodel vågne op og sige klart fra. EU skal slet ikke blande sig i løndannelsen, lyder kommentaren fra Folkebevægelsens EU-parlamentariker Søren Søndergaard til NOTATs artikel.
(…)


Læs artiklen hos Notat – klik her!

Back To Top