fbpx Skip to content

LO for dansk model og social protokol

Danske lønninger og arbejdsvilkår sættes i stigende grad under pres, når udenlandsk arbejdskraft ansættes på ringere vilkår end de sædvanlige i Danmark. LO’s hovedbestyrelse har netop vedtaget en 143 sider lang rapport med forslag til, hvordan fagbevægelsen bedst kan imødegå problemerne med social dumping. Rapporten er udarbejdet af et særligt udvalg om social dumping, som blev nedsat af LO’s hovedbestyrelse i 2009.

– Der er nogle gode udmeldinger i rapporten ”“ blandt om at vi LO skal arbejde for ”at EFS’ forslag til social protokol vedtages i forbindelse med en social protokol”. Og personligt tilfredse med, at der siges nej til almengørelse af overenskomster, siger Finn Sørensen, talsperson for Fagbevægelsen mod Unionen, med henvisning til, rapportens ord om, at LO ikke kan tilslutte sig, ”at overenskomsterne bredes ud til andre end parterne ved hjælp af lovgivning. Det er imod den danske model og det kan føre til, at uoverensstemmelser vil skulle føres i det civilretlige system”.
Men Finn Sørensen mener, at rapporten på forskelle områder er for uklar og forsigtig. Og han forstår ikke LO-formandens ønske om en ny EU-tilsynsmyndighed.
– Både de enkelte lande i EU og EU-Kommissionen kan gøre meget mere for at modvirke social dumping, hvis de ellers ville håndhæve de regler, der allerede eksisterer. Derfor vil vi nu foreslå, at der oprettes en egentlig tilsynsmulighed i EU, hvor arbejdsmarkedets parter kan klage, hvis EU-reglerne ikke overholdes, siger LO-formand Harald Børsting i en pressemeddelelse.
– Problemet er jo, at det er EUs regler, det er galt med, siger Finn Sørensen og ryster på hovedet.

Læs mere hos….
LO ”“ klik her!
Fagbevægelsen mod Unionen ”“ klik her!

Back To Top