fbpx Skip to content

“Med tilvalgsordningen er det Folketinget som bestemmer”

Både ja og nej. Dels gælder reglerne om, at de øvrige EU-lande kan ekskludere Danmark fra en oprindelig retsakt, hvis Danmark nægter at være med til en videreudvikling af denne retsakt, hvis det i praksis betyder, at retsakten bliver umulig at gennemføre. Domme fra EU-domstolen bekræfter dette. Dels skal man huske, at et ja er et ja. Når Folketinget via tilvalgsordningen først har sagt ja til at deltage i en retsakt, fanger bordet. Samtykket kan ikke trækkes tilbage, og loven kan ikke egenhændig ændres af det danske Folketing.

Mellemstatslige aftaler (parallelaftaler), der kan indgås under det nuværende retsforbehold, har derimod den afgørende forskel fra overstatslige aftaler, at man har mulighed for at sige til og fra – og at man på et hvilket som helst tidspunkt kan ophæve aftalen igen.

Desuden vil et ja til tilvalgsordningen betyde at politikerne aldrig mere er forpligtiget til at spørge befolkningen om, hvad de mener om EU’s retspolitik.

Back To Top