fbpx Skip to content

Næste stop: Daxit!

Briternes beslutning om at forlade EU er en historisk sejr for demokratiet, som åbner helt nye muligheder for EU-modstanden i resten af Europa.

I Folkebevægelsen mod EU har vi arbejdet for en folkeafstemning om EU-medlemskabet siden vores landsmøde i marts, men nu har kampagnen fået helt anderledes vind i sejlene, og over 12.000 har nu skrevet under på kravet.

Store muligheder…

Der er mange gode grunde til, at vi også skal stemme om EU-medlemskab herhjemme.

Det er over 40 år siden, at Danmark blev medlem af det, der dengang hed EF. Dengang var det et handelssamarbejde, men siden er der kommet meget til, og nu står vi med en rigtig økonomisk og politisk union med alt, hvad det indebærer. Samtidig er det så længe siden, at over 3,3 millioner borgere her i landet aldrig er blevet spurgt. Det er ikke bare min generation, det er mange generationer.

Hvis håbet om en dansk folkeafstemning skal have gang på jorden, er vi nødt til at skabe et tilsvarende folkeligt pres.

Men hvordan får vi så en folkeafstemning? I Storbritannien kom den kun, fordi Cameron blev mødt af et massivt folkeligt pres fra briter, der var utilfredse med den sociale dumping og de velfærdsnedskæringer, som følger med EU-medlemskabet. Denne utilfredshed blev grebet af flere tværpolitiske kampagner, som til sidst fik presset kravet om en folkeafstemning igennem. Det er vigtigt at huske på, også selvom mange kommentatorer og politikere på ja-siden gerne vil bortforklare det britiske valg, med at briterne ikke vidste, hvad de stemte om eller stemte på baggrund af fremmedhad.

Hvis håbet om en dansk folkeafstemning skal have gang på jorden, er vi nødt til at skabe et tilsvarende folkeligt pres.

…og store risici

Samtidig med, at Brexit rummer store muligheder, er der også grund til bekymring. For det første er der stor risiko for, at EU-eliten vil straffe briterne for deres valg økonomisk.

At gøre op med 43 års økonomisk lock-in med EU’s indre marked vil kræve store ændringer og reformer. Desværre viser historien, at det som regel er almindelige mennesker, der må betale for nye strukturtilpasninger. Derfor er det afgørende, at vi insisterer på, at London og Bruxelles ikke må straffe den britiske befolkning med nye nedskæringer, forringelser og skattefinansierede bankpakker til the City.

En udmeldelse af EU må nødvendigvis foregå under kontrollerede forhold, hvor der bliver indgået aftaler om, hvordan man sikrer samhandel og samarbejde fremover. Hvis ikke dette sker, så vil de nationalistiske og udemokratiske kræfter vinde på Brexit.

For det andet er der faren for, at det britiske valg ikke bliver respekteret. EU-eliten har desværre en kedelig historik for at lade valg gå om, hvis befolkningen har stemt imod deres ønsker og for mindre EU.

Det kender vi selv fra 1992, hvor danskerne stemte nej til Maastrichttraktatens udvikling af EF til den Europæiske Union, men blot fik en ny afstemning året efter, indtil det blev et ja.

I Storbritannien var valgresultatet heller ikke mange timer gammelt, før politikere og kommentatorer på ja-siden begyndte at tale om at stemme om, og en underskriftsindsamling på det britiske parlaments hjemmeside blev sat i værk for at kræve en ny afstemning.

Her er det afgørende, at vi kræver, at briternes valg bliver fuldt ud respekteret.

De næste måneder står vi altså over for mange opgaver. Vi skal støtte briterne i deres valg og insistere på, at det bliver fuldt ud respekteret. Vi skal kræve en folkeafstemning og presse politikerne på Christiansborg til også at lytte til os. Og vi skal udvikle og diskutere de mange alternativer til EU.

Det kræver flere underskrifter på folkebevaegelsen.dk/stem, og det kræver flere medlemmer i Folkebevægelsen, så vi kan skabe det nødvendige folkelige pres fra neden. Det tog også briterne tid at kæmpe deres krav igennem, men det lykkedes! Det er et eksempel til efterfølgelse.
_______________________________________________________________________

Indlægget har tidligere været bragt hos Arbejderen

Back To Top