fbpx Skip to content

Nej til EU og ja til SF

Kan man sige nej til EU og ja til SF? Det spørgsmål er aktuelt denne weekend.

Jeg er medlem af Socialistisk Folkeparti (SF) og har været det i 38 år. Jeg har siddet i byråd for SF i en årrække, og jeg har i mange år lagt meget arbejde i min indsats for partiet som medlem af partiet, som kanidat for partiet ved kommune- og regionsvalg og i partiets regionsbestyrelse i Nordjylland. Jeg mener, at partiet skal have flest mulige stemmer ved kommune-, regions- og folketingsvalg.
Jeg har nemlig altid gået ind for SF’s ønske om grundlæggende forandringer i Danmark, Europa og verden baseret på solidariske, demokratiske og bæredygtige værdier. Skal jeg ekskluderes af SF? Det skal jeg tilsyneladende, hvis weekendens landsmøde vedtager et forslag til lovændring, der forbyder medlemmer, at stille op til Europa-Parlamentet for andre end partiet.

Da jeg meldte mig ind i SF, var partiet imod EF, som EU hed dengang. Partiet var kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EF og opstillede ved valg til Europa-Parlamentet i valgforbund med Folkebevægelsen. I 1991 forlod SF Folkebevægelsen og begyndte at ændre holdning til EU.
Jeg har ikke ændret holdning til EU. Jeg mener, at EU er en stadig større trussel mod de solidariske, demokratiske og bæredygtige værdier, jeg vil fremme. Noget tyder på, at mange SF-vælgere har samme opfattelse.
Da Gallup i februar spurgte danskerne om de foretrak et nordisk forbund med fælles politik indenfor bl.a. miljø, retspolitik og udenrigspolitik, så foretrækker 47 pct. det nordiske samarbejde, mens kun 28 pct. foretrækker EU. Blandt SF’s vælgere foretrækker ikke mindre end 62 pct. et nordisk forbund, mens kun 19 pct. foretrækker EU.

SF’s ledelse og spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet såvel i 2009 som i år ”“ Margrethe Auken ”“ har en anden og meget mere EU-begejstret holdning. Hvad vil partiledelsen og landsmødet have, at SF’s EU-kritiske vælgere skal gøre ved valget 25. maj, når de ikke føler sig dækket ind af kandidaterne på liste F? Skal de skifte til f.eks. Dansk Folkeparti og måske blive der, når der er folketingsvalg? Eller skal de have mulighed for at stemme på en SF’er på liste N, som anbefaler og arbejder for partiet, når valgene gælder kommune-, regions- og folketingsvalg?

Det er i SF’s interesse, at man stadig kan sige nej til EU og ja til SF. Det håber jeg, at landsmødet er enig i.

Back To Top