fbpx Skip to content

Nødvendigt Forum satte fokus på traktaten

Nødvendigt Forum – initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed ”“ udtaler sin ”skarpeste protest mod afgørelsen om ikke at give de 38 sagsøgere, som har anlagt sag om grundlovsbrud i forbindelse med tiltrædelse af Lissabon-traktaten, fri proces”. Det fremgår af en resolution fra foreningens landsmøde på Askov Højskole sidste weekend.

Omkring 30 af den EU-kritiske forenings godt 350 medlemmer deltog på mødet, hvor tidligere folketingsmedlem for Retsforbundet og EU-parlamentariker for Folkebevægelsen Ib Christensen talte.
– Vælgerne fik ikke lov at stemme om Lissabon-traktaten, og EU-partierne ville ikke drøfte EU under sidste valgkamp. Derfor må EU-politikken på den politiske dagsorden forud for det kommende folketingsvalg, og medierne bør ikke bøje sig for EU-partiernes ønske om ikke at få EU-spørgsmål på valgets dagsorden, sagde Ib Christensen bl.a. i sin tale.

Læs mere om Nødvendigt Forum ”“ klik her!
Læs mere om Lissabon-sagen ”“ klik her!

Back To Top