fbpx Skip to content

Trods kritik: Ny Europol-reform vedtaget

Mere kontrol med borgerne og mindre demokratisk kontrol med Europol. Det er essensen i den reform af EU’s overstatslige politimyndighed Europol, som et flertal i EU-parlamentet vedtog i dag.

Det er samme slags masseovervågning, som Snowden afslørede, at NSA har foretaget, som nu bliver gjort til europæisk praksis gennem Europol.
Rina Ronja Kari

“Selvfølgelig er internationalt politisamarbejde nødvendigt. Men Europol har udviklet sig fra at være et samarbejde mellem landene til at være en overstatslig politimyndighed. Og med den nye aftale får Europol markant mere magt til blandt andet øget overvågning, som udfordrer borgernes demokratiske rettigheder. Samtidig svækkes den parlamentariske kontrol med, hvordan Europol forvalter sin magt. Det er bekymrende,” siger Folkebevægelsens MEP Rina Ronja Kari, der som den eneste danske parlamentariker stemte imod aftalen.

Danmark står uden for Europol-aftalen på grund af retsforholdet, men flere elementer i aftalen kommer alligevel til at få betydning for danske borgere.

Mere digital overvågning

Det gælder blandt andet EU’s øgede muligheder for elektronisk masseovervågning.

Her skal Europol fremover have direkte adgang til nationale it-informationssystemer i medlemslandene, en udvikling, som har fået det danske Datatilsyn til at advare om at det vil være i strid med persondataloven, hvis de danske myndigheder mister kontrollen med danske persondataoplysninger.

>> LÆS OGSÅ: “Ny Europol-reform åbner for mere masseovervågning”

Europol får også flere beføjelser til at føre kontrol med internettet. Det sker i Europols nye internet-enhed ’Internet Referral Unit’, som blev oprettet sidste sommer. Enheden får blandt andet mulighed for at indsamle private oplysninger gennem private virksomheder. Det kan for eksempel være virksomheder som Facebook, Twitter og andre, der tilbyder en social medieplatform.

“Det er den samme slags digitale masseovervågning, som Edward Snowden afslørede, at USA’s efterretningstjeneste NSA har foretaget, som nu bliver gjort til europæisk praksis gennem Europol,” siger Rina Ronja Kari.

Svækket demokratisk kontrol

Samtidig svækkes den demokratiske kontrol med Europol markant.

Den nye reform etablerer en såkaldt ’fælles parlamentarisk kontrolgruppe’, som skal bestå af EU-parlamentets retsudvalg samt repræsentanter fra de nationale parlamenter.

Kontrolgruppen kan bede Europols chef om at møde op i parlamentet og orienterer om Europols arbejde, men de har ikke mulighed for at kontrollere, om Europol overholder de demokratiske spilleregler eller sanktionere, hvis de ikke gør. Gruppen har ikke magt til at godkende eller afvise Europols arbejdsprogram og kan heller ikke føre kontrol med eller kræve indsigt i Europols operationelle arbejde, sådan som eksempelvis Folketingets kontroludvalg kan det med PET’s arbejde.

_______________________________________________________________________

Dagens Europol-afstemning er blevet fulgt af en del medier. Få et overblik over omtalen her:

Politiko: Læs kommentar fra Rina Ronja Kari her

DR2 Morgen: Se Rina Ronja Kari debattere Europol med De Radikales Morten Helveg Petersen her

Politiken: Se reportage fra debatten i parlamentet her

Ritzau: Se overblik over de danske MEP’eres holdning hos Information her og hos DR her

GUE/NGL: Se kommentar fra Folkebevægelsens gruppe i EU-parlamentet her

Back To Top