fbpx Skip to content

Ny måling: Klart flertal for pagt-afstemning

Gallup har på vegne af Folkebevægelsen mod EU gennemført en opinionsmåling om EU’s magt og spørgsmålet om folkeafstemning om europagten.

Det første spørgsmål lyder:
”Som medlem af EU er store dele af den danske lovgivning bestemt af EU. Er du enig eller uenig i, at EU skal bestemme mere end i dag?”
Kun 5 pct. er enige og 18 pct. overvejende enige i, at EU skal bestemme mere end i dag. Derimod 41 pct. er uenige og 29 pct. overvejende uenige i at EU skal bestemme mere end i dag.

”Danmark er tilsluttet den såkaldte ”EURO PLUS-PAGT”. Pagten sætter rammerne for EU’s økonomiske samarbejde. Overordnet set skal aftalen være med til at styrke kontrollen med økonomien i EU ved at samordne og overvåge deltagerlandenes økonomiske politik.
Kritikerne af EURO PLUS-PAGTEN frygter, at det vil få store konsekvenser for Danmarks økonomiske selvbestemmelse. Er du enig eller uenig i, at Danmarks tilslutning til EUROPAGTEN skal sendes til folkeafstemning, som andre vigtige EU-spørgsmål?”

44 pct. er enige og 22pct. er overvejende enige i, at der skal være en folkeafstemning om Europagten. Kun 9 pct. er uenige, og 11 pct. er overvejende uenige.

Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, er glad for resultatet fra målingen og udtaler:
– Befolkningen ønsker ikke længere, at magt skal flyttes til EU, og de vil have indflydelse på vigtige beslutninger om EU. Dette er et vink med vognstang til folketingskandidaterne. Folkebevægelsen mod EU kræver at Europagten sendes til folkeafstemning. Sverige, Storbritannien, Ungarn og Tjekkiet har ikke tilsluttet sig pagten, og Danmark kan godt træde ud af den, hvis et flertal i befolkningen ønsker dette gennem en folkeafstemning.

5 spørgsmål til alle folketingskandidater
Folkebevægelsen har også stillet alle folketingskandidater fem aktuelle EU-spørgsmål. Der er blevet spurgt om undtagelserne om euro, overnational retspolitik og EU-militær samt om hvad de mener, om EU’s magt i forhold til medlemslandene og om de ønsker folkeafstemning om europagten.
I alle partier – undtagen Venstre – findes der kandidater, der støtter fastholdelsen af undtagelserne. Men kun fem kandidater fra Venstre har svaret indtil videre. Mest markant er støtten til undtagelserne i Enhedslisten og DF, hvor stort set samtlige kandidater støtter undtagelserne samt angående euro-undtagelsen i SF og Liberal Alliance, hvor stort set samtlige kandidater støtter euro-undtagelsen. Men også blandt konservative og kristendemokratiske kandidater er der en markant støtte til undtagelserne. På nuværende tidspunkt har 10 ud af 15 konservative kandidater svaret, at de vil stemme nej til euroen, 8 ud af 15 vil fastholde den militære undtagelse og 7 ud af 15 vil fastholde undtagelsen overfor en overnational retspolitik. Kristendemokraternes kandidater er delte i spørgsmålet om undtagelserne.
– Rundspørgen viser, at der er tværpolitisk støtte til de danske undtagelser i EU. Ja-partierne skal derfor hverken regne med at deres vælgere eller aktive medlemmer vil støtte en kampagne for en afskaffelse af undtagelserne, udtaler Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
– I Folkebevægelsen mod EU håber vi, at vælgerne stemmer på en EU-kritiker, når de sætter deres kryds den 15. september. Det er vigtigt for demokratiet, tilføjer Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU

Se resultatet af Gallup-målingen – klik på pdf-ikonerne til højre!

Se resultatet af rundspørgen – klik her!


Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefonen 40 24 22 94 / ditte@folkebevaegelsen.dk
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefonen 26 70 18 16 / rina@folkebevaegelsen.dk
Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 28 92 21 27 / lave@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top