fbpx Skip to content

Ny rapport om EUs våbenhandel og -produktion

Fredsakdemiet har offentliggjort en ny rapport om EU’s våbenfabrikker og våbenhandel i anledning af, at EU i år får Nobels fredspris.

– Våbenproduktion, våbenhandel og nedrustning i EU er der ikke skrevet og debatteret så meget om på dansk, at det gør noget, siger forfatteren Holger Terp i en pressemeddelelse og tilføjer bl.a.:

– De i rapporten anvendte datakilder er bl.a. som noget metodisk nyt her til lands, de nationale opgørelser over de enkelte EU-landes våbeneksport, der ”“ skal det nævnes i forbifarten, ofte meget svingende kvalitetsmæssig set, sammenkædet med private vejvisere over våbenfabrikker, hvor det har været muligt at finde oplysningerne. Selvfølgeligt har der i danske massemedier været formidlet en del om EU’s våbeneksport, men det er alt sammen beskrivelser af enkeltsager og ikke nogen tilstræbt form for systematisk analyse af denne specielle handelspolitiske udvikling gennem de senere år.

– I hvilken retning går udviklingen i de kommende år? Her kan Nobelfredsprisen 2012 være med til at skubbe EU i retning af mere diplomati, civil sikkerhed og fredsommelighed. Det er mit håb, at dette skrift vil være med til at skabe debat herom, siger Holger Terp.

Terp, Holger: EU militær og Nobels fredspris.
Det danske Fredsakademi, 2012. – 29 sider
http://www.fredsakademiet.dk/library/EUnobel_2012.pdf

Back To Top