fbpx Skip to content

Offentlige ansatte i aktion mod nedskæringskurs

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] De offentligt ansattes europæiske sammenslutning, EPSU opfordrer offentligt ansatte i hele EU til at aktionere onsdag den 30. november. Samme dag som EU-finansministre mødes i Bruxelles.

EPSU vil med aktionerne markerer de offentligt ansattes modstand mod den kurs, som den såkaldte trojka (EU, Valutafonden og Den Europæiske Centralbank) udstikker for den økonomiske politik.

Den faglige paraplyorganisation opfordrer til at de offentligt ansatte gfagforeninger mobiliserer til aktioner, der kommer til at bruge hele viften af aktionsformer. Fra generalstrejker i den offentlig sektor til symbolske markereringer ved EU-repræsentationer i medlemslandene til lokale aktioner på arbejdspladserne.

– Arbejdere i Europa er under angreb i mange lande når regeringerne skærer de offentlige udgifter og fyrer tusindvis. De faglige rettigheder angribes, både når regeringerne griber ind i de kollektive forhandlinger og lægger overenskomster på is, hedder det i opfordringen til at deltage i aktionsdagen.

(…)

Læs mere hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top