fbpx Skip to content

OK24 giver ekko af EU-love

OK24-Kroner-eller-kaos
Kommunernes Landsforenings topmøde d. 21. marts i Aalborg vil blive mødt med protest over resultatet ved OK24.

Vreden over stram økonomisk ramme for de offentlig ansattes overenskomst bør rettes mod EU’s neoliberale politik. Det mener næstformand i LFS, Jan Hoby, der anbefaler et nej til OK24.

Rune Eltard-Sørensen
Journalist
14/03/2024

Artiklen er fra det nye nummer af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU.
Læs hele bladet her

Forslaget til en ny toårig overenskomst mellem de offentlige ansatte og deres arbejdsgivere i Danske Regioner, Kommunerne og Staten er ikke det papir værd, som det er skrevet på. Den økonomiske ramme på 8,8 procent er simpelthen for lille. Inflationen spiser lønstigningerne, og ”velfærdens helte” efterlades med en lang næse.

Sådan lyder kritikken fra sygeplejersker, pædagogmedhjælpere og portører, som er stået frem i medierne. Dertil kommer Jernbanearbejdernes Landsklub og Landsforeningen af Socialpædagoger (LFS), som ligeledes afviser OK24-aftalen. Alle anbefaler de at stemme nej, når den skal til afstemning blandt medlemmerne i de berørte fagforeninger.

Næstformand i LFS, Jan Hoby, peger samtidig på, at det skuffende resultat i høj grad skyldes Regeringens omstridte budgetlov. En lov, der er indført, for at Danmark lever op til kravene i EU’s Finanspagt.

Selvskadende virksomhed

– OK24 er den ultimative ­konsekvens af budgetloven. Regeringen dikterer stramme økonomiske rammer, fordi man ønsker at leve op til EU’s Finanspagt til punkt og prikke. Konsekvensen er, at man undergraver den kommunale og regionale velfærd, siger Jan Hoby til Faglig EU Debat.

Han kritiserer blandt andet OK24-aftalen for, at de foreslåede lønstigninger er for små (6,5 procent) og ikke kommer i kroner og ører, hvilket betyder, at de lavestlønnede får mindst. En skævhed, der skyldes ideologi, ifølge Jan Hoby.

– Budgetloven og Finanspagten er udtryk for nyliberal tænkning, som skal tilfredsstille konkurrencestaten. Vi skal arbejde længere og på skæve tidspunkter. At toppen i fagbevægelsen bakker op, er udtryk for selvskadende virksomhed, mener næstformanden.

Af samme grund mobiliseres der til protest imod OK24 med overskriften ”nødråb fra kommunerne” ved Kommunernes Landsforenings top­møde d. 21. marts i Aalborg.

FOA: En betonmur

Forbundsformand i FOA, Mona Striib, har været med til at forhandle overenskomsten på det kommunale område på plads på vegne af social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere m.fl.

Hun betegner overfor Faglig EU Debat budgetloven, som en ”betonmur, som vi ­ikke kan komme udenom”. Alligevel er hun tilfreds med resultatet af OK24.

– Jeg deler kritikken af budgetloven. Men jeg glæder mig over, at vi har sikret os ret til genforhandling i 2025, hvor vi vil kunne indhente et muligt efterslæb på lønnen, siger Mona Striib.

Fakta

Budgetloven – der implementerer EU’s finanspagt i dansk lovgivning – indeholder en grænse for underskuddet på den strukturelle saldo (-1 pct. af BNP) og et styrings­system med 4-årige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Den samlede udgifts- og finanspolitik i Danmark tilrettelægges løbende inden for rammerne af budgetloven, EU’s Stabilitets- og Vækstpagt og den mellemfristede planlægning i 2030-planen. Det oplyser Finansministeriet i en mail til Faglig EU Debat.

Vil du modtage Faglig EU Debat på din mail fremover? Så send en mail til kimw@folkebevaegelsen.dk

Back To Top