fbpx Skip to content

Økonomi for folkets bedste ”“ ikke for EU

EU-Kommissionen udsendte onsdag eftermiddag sine landespecifikke anbefalinger i forbindelse med det såkaldte europæiske semester. Dette ”semester” betyder, at EU-landenes regeringer i foråret skal sende sine planer for det kommende års finanslove og reformprogrammer til Bruxelles, som de landespecifikke anbefalinger laves på baggrund af.
EU anbefaler Danmark at fortsætte sparekursen og arbejde på flere arbejdsmarkedsreformer ”“ herunder at ”fjerne barriererne for konkurrence” og ”øge effektiviteten af de offentlige tjenesteydelser”.

– De økonomiske vismænd, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Håndværksrådet anbefaler alle, at regeringen i 2014 lemper den økonomiske politik til gavn for vækst og beskæftigelse. Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon burde lytte mere til vores egen befolkning og egne eksperter end til kommissærerne i Bruxelles. Finansloven og den økonomiske politik bør indrettes efter det danske samfunds behov og ikke efter euroregler og EU-diktater, udtaler Rina Roja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

Andre EU lande som Frankrig og Holland har fået mere tid til at bringe det strukturelle underskud ned for til gengæld at lave strukturelle reformer. Nedskæringspolitikken ændres ikke, tempoet sættes blot ned. Flere internationale økonomer har påpeget, at fortsat af nedskæringspolitik i disse EU-lande kvæler vækst og beskæftigelse, hvilket også er problematisk for Danmark, da det påvirker mulighederne for eksport til EU-området.

– Regeringen roses med andre ord for at gøre, som der bliver sagt. Ikke for at gøre, hvad der gavner såvel Danmark som det øvrige EU. Og hvad sker der, når dansk finanspolitik ikke stemmer overens med EU’s krav? spørger Rina Ronja Kari.

Læs EU-Kommissionens anbefaling til Danmark – klik her!

Ønskes yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 26 70 18 16 / e-mail: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top