fbpx Skip to content

Opstilling til EU-valg: Så nemt er det i andre lande

03/05/2023

Danmark er det land i EU, hvor der skal samles flest vælgererklæringer per indbygger for at komme på stemmesedlen ved EU-Parlamentsvalg.

Ser man på kriterierne i de andre EU-medlemslande for, at et parti kan blive opstillingsberettiget til EU-Parlamentet ved næstkommende EP-valg, synes de danske kriterier ude af proportion.

At vi sammenlignet med vores nabolande og andre EU-medlemslande skal indsamle et urealistisk antal vælgererklæringer for at blive opstillingsberettigede styrker hverken debatten om EU eller vores demokrati.

Herunder ses en liste over samtlige EU-medlemslande og deres krav for at komme på EU-stemmesedlen.

Land Indb.[i] Kriterie(r)
Belgien 11,4 Mindst 200 vælgererklæringer og maksimalt 500 vælgererklæringer afhængig af indbyggertallet i den provins, der opstilles i.[ii]
Bulgarien 7,1 7.000 vælgererklæringer[iii]
Cypern 0,9 Intet krav om vælgererklæringer.
Danmark 5,8 70.680 vælgererklæringer over en periode på 3 år, hvor de enkelte erklæringer holder i 18 måneder
Estland 1,3 Intet krav om vælgererklæringer. Der kræves blot en registrering som en NPO.[iv]
Finland 5,5 2.000 vælgererklæringer[v]
Frankrig 67,0 Intet krav om vælgererklæringer. Der skal blot betales et gebyr for at blive verificeret som et parti eller en kandidat, der stiller op udenfor et parti.[vi]
Grækenland 10,8 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot være fyldt 25 år på valgdagen.[vii]
Irland 4,8 En kandidat, der ønsker at opstille til EU-Parlamentet, udpeges af et politisk parti eller indsamler 60 vælgererklæringer.[viii]
Italien 60,6 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot være fyldt 25 år på valgdagen.[ix]
Kroatien 4,2 5.000 vælgererklæringer[x]
Letland 2,0 Intet krav om vælgererklæringer. Et parti, der ønsker at stille op til EU-Parlamentsvalget, skal blot have mindst 500 medlemmer og have været etableret i mindst ét år før valgdagen.[xi]
Litauen 2,8 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot være fyldt 21 år og opfylde kriterierne for at kunne stemme i Litauen.[xii]
Luxemburg 0,6 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot være fyldt 18 år og opfylde kriterierne for at kunne stemme i Luxemburg.[xiii]
Malta 0,4 Intet krav om vælgererklæringer[xiv]
Nederlandene 17,1 Intet krav om vælgererklæringer[xv]
Polen 38,0 10.000 vælgererklæringer[xvi]
Portugal 10,3 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot kunne verificere, at denne kan stemme i Portugal.[xvii]
Rumænien 19,6 Et politisk parti skal indsamle 200.000 vælgererklæringer, mens en individuel kandidat, der ikke stiller op for et parti, skal indsamle 100,000 vælgererklæringer.[xviii]
Slovakiet 5,4 Intet krav om vælgererklæringer[xix]
Slovenien 2,1 Et politisk parti skal have enten fire underskrifter fra medlemmer af det nationale parlament eller 1.000 vælgererklæringer.[xx]
Spanien 46,5 15.000 vælgererklæringer fra spanske statsborgere eller sammenlagt 50 underskrifter fra valgte spanske repræsentanter fra parlament og byråd samt spanske MEP’er i EU-Parlamentet[xxi]
Sverige 10,0 1.500 vælgererklæringer[xxii]
Tjekkiet 10,6 Intet krav om vælgererklæringer. Den enkelte kandidat skal blot kunne dokumentere, at denne er Tjekkisk statsborger samt kunne verificere, hvilket parti denne evt. opstiller for.[xxiii]
Tyskland 82,8 Opstilling i én stat kræver en vælgererklæring pr. 1.000 personer, der kan stemme, dog maks. 2.000 vælgererklæringer. Ved opstilling for hele landet kræver det 4.000 vælgererklæringer.[xxiv]
Ungarn 9,8 20.000 vælgererklæringer[xxv]
Østrig 8,8 2.600 vælgererklæringer[xxvi]

Note: I alle medlemslande skal kandidater være stemmeberettigede i det land, hvori de ønsker at opstille.

 

[i] I millioner

[ii] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/14

[iii]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9uDE7M_4AhXrRPEDHVLoBTAQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.te.gob.mx%2Fvota_elections%2Fmedia%2Ffiles%2Fbulgaria_joint_opinion_on_the_election_code_doc_17906.doc&usg=AOvVaw1wULqL0hay2uS1LT0rwqBE

[iv] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510042014003/consolide
https://data.globalcit.eu/NationalElectoralLawsDB/docs/Estonia%20-%20EU%20-%20EP%20Election%20Act%20(EN).pdf

[v] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/22

[vi] https://www.interieur.gouv.fr/fr/Archives/Archives-elections/Etre-candidat/Elections-des-representants-au-Parlement-europeen-du-26-mai-2019

[vii] https://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Sychnes-Erotiseis/

[viii] https://www.tipperarycoco.ie/sites/default/files/Publications/How%20MEPs%20Elected%20English.pdf (opdateret: https://assets.gov.ie/133074/9dcd1078-4b3e-4b08-8578-6ff6133e936d.pdf)

[ix] http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2157_B.htm

[x] https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/European_Parliamentary_Elections_Act.pdf

[xi] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/32

[xii] https://globalcit.eu/national-electoral-laws/

[xiii] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/35

[xiv] https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0010/180559/mep-act.pdf

[xv] https://www.government.nl/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands

[xvi] https://www.researchgate.net/publication/331688644_Legal_bases_for_the_elections_to_the_European_Parliament_in_Poland

[xvii] https://www.sg.mai.gov.pt/AdministracaoEleitoral/EleicoesReferendos/ParlamentoEuropeu/Documents/LEPE_En_rev.pdf

[xviii] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/45

[xix] https://www.slovensko.sk/en/life-situation/life-situation/_right-to-vote-of-union-citizen/#stand

[xx] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/50

[xxi] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/51

[xxii] https://data.globalcit.eu/NationalElectoralLawsDB/docs/Sweden%20-%20National%20-%20Elections%20Act%20(2005).pdf

[xxiii] https://www.mvcr.cz/volby/clanek/conditions-for-candidacy-in-the-european-parliament-elections-in-the-czech-republic.aspx

[xxiv]https://www.bundeswahlleiter.de/en/europawahlen/2019/informationen-wahlbewerber.html#00345eeb-b64e-4070-9999-d8829b31749d

[xxv] https://www.te.gob.mx/vota_elections/page/countrie/27

[xxvi] https://www.bmi.gv.at/412/Europawahlen/Wie_kann_man_bei_einer_Europawahl_kandidieren.aspx

Back To Top