fbpx Skip to content

Regeringen fører EU-politik imod Folketinget

18. juni sidste år meddelte Skatteministeriet, at ”Praksis i Danmark for udbetaling af børne- og ungeydelse og børnetilskud skal ændres. Det er ikke muligt at opretholde kravet om, at arbejdstagere fra andre EU-lande skal have en vis beskæftigelse i Danmark, før man kan modtage ydelserne (optjeningsprincippet).”

Ministeriet henviste til en henvendelse fra EU-Kommissionen, der fandt den lov, som et flertal i Folketinget havde vedtaget, i strid med EU-lovgivningen. Men den undskyldning accepterer oppositionen ikke.

Dem konservative partileder Lars Barfoed spurgte i dag i statsministerens spørgetime i Folketinget efter det retsdokument, som sagde, at den danske lov stred mod EU-lov. Han mente, at når et flertal i Folketinget mener noget andet, så burde regeringen ladet EU-domstolen afgøre sagen.

Venstres partileder Lars Løkke Rasmussen langede også hårdt ud mod regeringen i spørgetimen, hvor han bl.a. sagde: ”Regeringen har administreret op imod en lov, der er vedtaget i det danske folketing uden sikre sig, at der er flertal for den måde, regeringen ser på sagen. Jeg tror, jeg øjeblikkeligt ville sørge for, at der var flertal i Folketinget for mit synspunkt”.

På den baggrund sagde statsminister Helle Thorning Schmidt: “Der vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til diskussioner om det her lovforslag, for vi vil gerne fremlægge et lovforslag.”

I morgen er der et åbent samråd i Folketingets skatteudvalg, hvor skatteminister Jonas Dahl skal redegøre for sagen. Folketingets Europaudvalg er inviteret med til samrådet.

Back To Top