fbpx Skip to content

Regeringen vil skærpe indsats mod dumping

EUFAGLIGT.DK: På socialdemokraternes sommergruppemøde lancerede stats- og beskæftigelsesministeren nye forslag, som skal bekæmpe social dumping. Forslagene indgår i regeringens finanslovsforslag, som præsenteres senere på ugen.

Regeringen vil bruge 71 mio. kr. til at styrke kontrolindsatsen fra skat, politi og arbejdstilsyn, og 15 mio. kr. mere på at kontrollere piratkørslen i godstransporten. Samtidig skal bøderne for piratkørsel sættes op.

Brugen af arbejdsklausuler som kræver danske vilkår ved offentlige opgaver skal udbredes i kommuner og regioner. Regeringen vil dog ikke lovgive om, at kommunerne skal kræve danske arbejdsvilkår, når de udbyder arbejdsopgaver.

Udspillet bliver vel modtaget hos 3F’s formand Poul Erik Skov Christensen, som glæder sig over, at regeringen fastholder et stærkt fokus på social dumping.
– De initiativer, regeringen allerede har iværksat, har haft stor betydning. Derfor er det positivt, at de nu fortsættes og udbygges, siger Poul Erik Skov Christensen, til Jyllandsposten.

Også hos Enhedslisten, som er udset til at bære forslagene igennem, er man positive.
– Det er positivt, at regeringen vil styrke kontrolindsatsen, og skærpe bødestraffene til virksomheder, der ikke overholder reglerne. Kontrol virker, men det er ikke nok til at dæmme op for den massive løndumping der foregår i en lang række brancher, siger Finn Sørensen EL’s ordfører på området.

Partiet vil have kommuner og regioner forpligter til at stille krav om overenskomstmæssige lønvilkår når de udbyder arbejdet.
– Det offentlige er landets største indkøber af varer og tjenesteydelser, og har en særlig forpligtelse til at bekæmpe løndumping. Og så skal der skal lovgives, så hvervgiveren kan gøres ansvarlig for, at der er ordentlige løn og arbejdsvilkår hele vejen ned igennem kæden af underleverandører, siger Finn Sørensen.

Han mener, at det er nødvendigt at udfordre EU, hvis den voksende løndumping skal bremses.
– Regeringen må udfordre EU´s regler om det indre marked. Regler om udstationering og cabotagekørsel skal strammes op. Danmark skal støtte den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol, der kan sikre de faglige rettigheder og medlemslandenes ret til et effektivt værn mod social dumping, siger han.

Læs mere hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top