fbpx Skip to content

“Retsforbeholdet betyder, at vi ikke kan bekæmpe social dumping”

Det er lodret forkert. Tværtimod kan retsforbeholdet hindrer social dumping.

I juli 2010 barslede EU-kommissionen med et forslag til sæsonarbejderdirektiv, som vil gøre det lettere for arbejdsgiverne, at hente billig arbejdskraft udenfor Unionen. Forslaget er blevet voldsomt kritiseret af den Europæiske Faglige Sammenslutning for ikke at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold. Forslaget vil dermed betyde, at løn og arbejdsvilkår kan forringes generelt.

Et andet eksempel er Koncernarbejderdirektivet, som ligeledes træder i kraft i efteråret 2016. Direktivet gør det muligt for multinationale seleskaber at omgå lokale løn- og arbejdsforhold. Direktivet betyder nemlig, at multinationale selskaber kan flytte rundt på deres ansatte fra tredjelande, når de først har fået lovligt ophold i et EU-land. Men de multinationale selskaber er ikke forpligtiget til at leve op til gældende overenskomster. De skal blot leve op til reglerne i Udstationeringsdirektivet, som kun garanter minimumsrettigheder.

Sæsonarbejderdirektivet og Koncerndirektivet træder i kraft i efteråret 2016. Da direktiverne hører under EU-kommissionens indvandringspolitik, gælder de ikke for Danmark på grund af retsforbeholdet.

Hvis retsforbeholdet ændres til en tilvalgsordning vil danske arbejdere kun være sikret imod direktiverne, hvis et flertal i Folketinget ønsker det. Omvendt binder et ja fra Folketinget Danmark i al fremtid. Hvis Folketinget først har taget en beslutning om tilvalg, fanger bordet: beslutningen binder Danmark overstatsligt og kan ikke egenhændigt laves om af et nyvalgt Folketing.

Back To Top