fbpx Skip to content

Rina Ronja Kari: Kædeansvar i første led er for slapt

EU-parlamentet har vedtaget en ny lov om kædeansvar. Det drejer sig om et direktiv for håndhævelsen af reglerne for udstationerede arbejdstagere i EU.

På papiret skal direktivet sikre at arbejdstagere, der midlertidigt udstationeres i et andet EU-land, ikke udnyttes af arbejdsgiverne.

Men ifølge Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, gør direktivet reelt ikke op med udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft:

– Der er ikke tale om reelt kædeansvar, for det er kun kædeansvar i første led, hvor hovedentreprenøren kun holdes ansvarlig for den første underentreprenørs forseelser. Det kan man jo slippe udenom med oprettelsen af skuffeselskaber. Samtidig er kædeansvaret kun begrænset til byggebranchen.

– Vores socialdemokratiske regering og Dansk Arbejdsgiverforening er sikkert mægtigt tilfredse med kun at have kædeansvar i første led, men ligesom Den Europæiske Fagbevægelse, ETUC, synes jeg, det er for slapt.

– Hvis EU virkelig ville gøre op med udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft havde man gjort op med det grundlæggende problem, som er de EU-regler, der tillader, at udenlandske arbejdere kan arbejde på dårligere vilkår end deres fastboende kolleger.

– Direktivet er ikke et fremskridt i kampen mod social dumping, men er en forspildt mulighed for at tilbagerulle Laval-dommen og for at indføre en social protokol i EU. Med Laval-dommen har EU gjort det ulovligt for fagforeningerne i værtslandet at kæmpe for, at deres udenlandske kolleger får den samme løn som dem selv. Det nye direktiv gør intet ved dette problem.

– Hvis medlemslandene vil indføre yderligere tiltag til at kontrollere virksomheder, der ikke overholder reglerne, så skal tiltagene i sidste ende godkendes af EU-domstolen. Jeg mener, det må være Danmark og ikke EU-domstolen, der bestemmer, hvilke tiltag vi må indføre mod social dumping. Derfor stillede jeg forslag om, at det skal være op til medlemslandene selv at bestemme.

Yderligere information
Rina Ronja Kari: (mobil) 0045 2670 1816

Back To Top