fbpx Skip to content

Rødt kort til EU?

Ideen om et ‘rødt kort’ blev lanceret i et interview, som den britiske Europaminister gav til den tyske avis Die Welt i sidste uge.

Ideen er en videreudvikling af de såkaldte ‘gule kort’, der blev indført med Lissabon-traktaten. Kort sagt går det såkaldte ‘gule kort’ på, at hvis en trediedel af EU’s medlemslandes parlamenter giver et af Kommissionens forslag det gule kort, så skal Kommissionen droppe, genoverveje eller omformulere forslaget.

Det har dog kun resulteret i, at Kommissionen har droppet et enkelt lovforslag. Og det er netop Kommissionens tilbøjelighed til at være knap så lydhør overfor landenes parlamenter, der er baggrunden for den britiske Europaministers forslag om et ‘rødt kort’.

Forslaget er endnu kun løst skitseret, men humlen er at hvis en trediedel af medlemsstaternes parlamenter giver det røde kort, så skal Kommissionen være tvunget til at droppe det pågældende lovforslag.

Læs mere hos Die Welt her.

Back To Top