fbpx Skip to content

Ros til Mette Frederiksen for at støtte en folkeafstemning om EU’s bankunion

Mette Frederiksen. Foto: Wikimedia Commons

Landsmødeudtalelse:

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ønsker en folkeafstemning om EU’s bankunion før Folketinget tager stilling til en eventuel dansk indlemmelse i bankunionen.

Folkebevægelsen mod EU vil rose statsministeren for hendes demokratiske sindelag.

Folkebevægelsen mod EU vil i nær fremtid tage kontakt til statsministeren angående forslag til hvordan der kan laves en retfærdig folkeafstemning. Vi mener f.eks.:

  • at der bør være 6 måneder til debat efter, at folkeafstemningen er varslet.
  • at folkeafstemningen også bør afholdes på Færøerne og i Grønland, da folkeafstemningen berører hele Rigsfællesskabet.
  • at oplysningsmidler bør fordeles ligeligt mellem ja- og nej-siden.
  • at embedsmænd og centraladministrationen skal være neutrale i forbindelse med folkeafstemningen.

Folkebevægelsen mod EU mener i modsætning til statsministeren, at en dansk deltagelse i EU’s bankunion vil betyde suverænitetsafgivelse. EU vil f.eks. efter en dansk indlemmelse i bankunionen få magt over hvad der skal med de største danske banker, hvis de kommer i problemer – og her vil andre lande, som har andre store banker i ryggen, måske prioritere en anden beslutning fordi beslutningen til gengæld er god for deres banker. Dertil kommer, at ECB (EU’s centralbank) har særlige beføjelser i EU’s bankunion og da Danmark ikke har tilsluttet sig euroen vil vi i tilfælde af en dansk indlemmelse i EU’s bankunion ende med at give denne euro-myndighed indflydelse i vores land. Vi kan også se økonomiske problemer med bankunionen, og derudover kan bankunionen også være til skade for Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, da færøske og grønlandske banker kan ende med at komme i klemme. Det kan vi ikke acceptere.

Vi vil derfor i en kommende folkeafstemning argumentere for et nej til dansk deltagelse.

Back To Top