fbpx Skip to content

Rul det indre markeds liberalisering af transportsektoren tilbage

EU har et stort medansvar for de kummerlige forhold, som arbejdsgiverne tilbyder chaufførerne. Derfor må det indre markeds liberaliseringer af transportsektoren rulles tilbage.

MEP Rina Ronja Kari søger ny praktikant til kontoret i EU-Parlamentet i Bruxelles i efteråret 2018. (Foto: Olivier Hansen)

Af Rina Ronja Kari, medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU-Kommissionens udspil til mobilitetspakken er nu til behandling i Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender (EMPL) og transportudvalget (TRAN). Men udspillet vil langt fra løse alle problemerne. Tværtimod vil man forsøge at øge liberaliseringen inden for transportområdet, hvilket kan få endnu flere negative konsekvenser for en i forvejen udsat gruppe.

Den europæiske sammenslutning af transportarbejdere, ETF, har også udtrykt bekymring for, at de negative dele af rapporterne vil vinde overhånd, hvilket kan medføre destabilisering af markeder, hæmme håndhævelse af regler og medføre yderligere skade på chaufførernes arbejds- og livsvilkår.

Det er netop EU’s indre marked og liberaliseringen af transportområdet, som i høj grad har muliggjort destabiliseringen og problemerne med social dumping.

Stærke kræfter modarbejder forbedringer

Som Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL – Danske Vognmænd, påpegede i Altinget for nylig, så er der kræfter i både dansk og europæisk vejgodstransport, hvis forretningsmodeller ligefrem er baseret på social dumping, løndumping, ansvarsforflygtigelse ved brug af forarmede underleverandører og så videre.

Dertil kommer problemer med cabotagekørsel, hvor eksempelvis en polsk chauffør kører flere ture internt i et andet EU-land på sin polske kontrakt, hvilket naturligvis også medfører social dumping.

Endelig er der postkasseselskaberne, hvor eksempelvis et dansk firma etablerer sig proforma i Polen eller Bulgarien for at kunne ansætte chauffører på polske eller bulgarske kontrakter, som så kører uden for Polen.

Klag og bliv fyret

På et seminar om mobilitetspakken i Europa-Parlamentet, som jeg var medorganisator for, kunne en tjekkisk chauffør fortælle, at han og hans kolleger elskede deres job for 20 år siden. Men siden er alt gradvist blevet værre og værre. Pudsigt nok i samme tidsrum som EU’s indre marked er rullet ud.

Han selv havde klaget over sine arbejdsvilkår til arbejdsgiver og fik prompte en fyreseddel. Da han informerede sine arbejdskammerater om deres rettigheder, blev de også fyret.

Ifølge den tyske NGO Faire Mobilität, der arbejder for at forbedre chaufførers vilkår, så er dette et typisk billede på de østeuropæiske chaufførers forhold.

Faire Mobilität oplyser også, at det er almindelig praksis, at transportfirmaer i Polen udbetaler en stor del af lønningerne som diæter. De ansatte skal ikke svare samme skat af diæter som af løn, og firmaerne kan dermed trykke lønnen yderligere ned. Samtidig slipper firmaerne for at betale så meget i feriepenge og pension, da disse ydelser beregnes på baggrund af den indtjente løn, men altså ikke diæterne.

Social dumping kan bekæmpes

Transportområdet er yderst komplekst, og jeg vil ikke foregive, at jeg kan hive en masse nemme løsninger op af hatten. Der er både behov for ændrede regler og for øget national kontrol med, at eksisterende regler overholdes.

Et af problemerne, mine kollegaer bruger som undskyldning for ikke at gøre noget, er, at hvis chauffører skal aflønnes efter lokal takst som udstationerede, vil det kræve et stort administrativt apparat at gennemskue, hvilke overenskomster og løntrin de skal operere på i de forskellige lande.

Men en repræsentant for Tysklands næststørste fagforbund, VERDI, påpegede på seminaret i Europa-Parlamentet, at det burde være muligt at udvikle teknologiske løsninger på dette, blandt andet baseret på avancerede tachografer og lignende udstyr, så man kan registrere chaufførernes ophold og dermed beregne løn og vilkår på tværs af Europa.

Det er altså praktisk muligt at gøre noget rigtig ved social dumping, men det kræver, at alle holder op med at gemme sig bag undskyldninger om, at det vil være for besværligt for virksomhederne, eller at det vil bryde med EU’s indre marked og den frie bevægelighed.

Rul det indre marked tilbage

Under alle omstændigheder burde det stå lysende klart, at enhver reel løsning må tage udgangspunkt i at rulle det indre markeds liberaliseringer af transportsektoren tilbage. For én ting står fast: EU og det indre markeds liberalisering af transportsektoren bærer et væsentligt ansvar for de kolossale problemer med social dumping, som vi er vidner til i dag.

Og EU har dermed også et stort medansvar for, at der i stigende grad er mangel på lastbilchauffører i EU, fordi færre og færre ønsker at leve under de kummerlige forhold, som tilbydes. Det vil medføre et kæmpemæssigt problem for både EU’s borgere og erhvervsliv, hvis transportsektoren kollapser.

Back To Top