fbpx Skip to content

Skal EU-justitsminister bestemme dansk lov?

Det britiske dagblad The Telegraph har offentliggjort et forslag til en plan om indførelse af en EU justitsminister med bemyndigelse til at diktere love i EU-landene. Forslaget, som er lavet af EU-Kommissionens næstformand Viviane Redding, indeholder ønsker om traktatændringer, der skal give Kommissionen ret til at overvåge og sanktionere med fjernelse af stemmeret og bøder til nationale regeringer.

– Det er ikke den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol, men EU’s politik, retsgrundlag, retspraksis og defination af grundlæggende rettigheder der skal trækkes ned over hovederne på os med dette massive skridt i retning af en føderal statsdannelse. Når vi ser, hvad EU-domstolens afgørelser har betydet – ikke mindst for rettighederne på arbejdsmarkedet, så er der al mulig grund til, at Folketinget og regeringen siger klart fra hurtigst muligt overfor den slags forslag, udtaler Rina Ronja Kari, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

Læs mere hos The Telegraph – klik her!

Ønsker du yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 26 70 18 16 / rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk

Back To Top