fbpx Skip to content

Spanien: EU koster en million deres kollektive aftale

FAGLIGT.EU: [uddrag] En million spanske lønmodtagere ventes i den kommende tid at miste deres kollektive aftaler, der sikrede deres løn- og arbejdsforhold. Den borgerlige spanske regering fulgte sidste år en henstilling fra EU om at afskaffe en særlig ordning, så kollektive aftaler fortsatte ud over udløbsdatoen, hvis arbejdsgiverne afviste at underskrive en ny aftale.

De spanske fagforeninger anslår ifølge Det Europæiske Observationsorgan for Arbejdsvilkår, EIRO, at de ændrede love bevirker, at en million lønmodtagere den kommende tid vil stå uden overenskomst. Ændringerne af lovene betød, at de kollektive aftaler maksimalt kan fortsætte i et år, efter de er udløbet.

De særlige regler i Spanien for i princippet ”evigt gældende kollektive aftaler” blev allerede i 2011 kritiseret af EU-Kommissionen. I de særlige henstillinger til landene, som EU vedtager på baggrund af EU-Kommissionens udspil, blev den særlige ordning kritiseret. Også i det særlige stabilitetsprogram 2011-14 for Spanien var ordningen i unåde. Spanien hørte til de lande, der blev kritiseret for at have et ufleksibelt arbejdsmarked.

(”¦)

Læs hele ariklen på LO og FTFs EU-portal ”“ klik her!

Back To Top