fbpx Skip to content

Spørgsmål og svar: 3 politikere om EU-valget

kira-p-hansen_per-clausen_marianne-vind
Kira Marie P. Hansen, SF, Per Clausen, Enhedslisten, og Marianne Vind, Socialdemokraterne
Folketinget, EU mv. Collage: KH

Faglig EU Debat har stillet tre spørgsmål til tre kandidater til EU-valget: Om den sociale protokol, om krav til overenskomst ved udbud og om kædeansvar.

Rune Eltard-Sørensen
Journalist
13/05/2024

Spørgsmål 1: Den europæiske fagbevægelse ønsker en social protokol, der kan sikre, at lønmodtagernes rettigheder har forrang for de økonomiske friheder formuleret i EU’s traktater. Hvad mener du og dit parti om dette forslag?

Spørgsmål 2: Mener du, at det bør indskrives i EU’s udbudsdirektiv, at det skal være et krav – ikke blot en mulighed – at virksomheder, der vil udføre opgaver for det offentlige skal have overenskomst?

Spørgsmål 3: EU-domstolen forventes at afgøre Danmarks annullationssøgsmål imod EU’s mindsteløn i 2024. Hvad vil du selv gøre i den kommende valgperiode for at forhindre EU’s mindsteløn kommer til Danmark?

Kira Marie Peter-Hansen, medlem af EU-Parlamentet og spidskandidat for SF

Svar 1. I SF er vi helt enige i ønsket om en social protokol, og kæmper dagligt benhårdt for, at det sker. 

Det er helt tosset, at vi stadig ikke har sikret fair og ordentlige arbejds­vilkår, efter så mange år med fri bevægelighed. Vi skal ikke sætte markedet før mennesket, men derimod sikre, at vi alle kan have ordentlige arbejdsvilkår.

Svar 2. Ja, det mener jeg som udgangspunkt. Et af SF’s klare krav til den kommende EU-Kommission er, at vi får en revision af udbudsdirektivet. Det skal sikre, at vi kan stille krav om alt fra lærlinge, kædeansvar, og ordentlige arbejdsvilkår, til at profitten ikke må placeres i skattely.

Ift. at gøre det til et krav, at virksomheden skal have overenskomst, er jeg enig, men vi skal samtidig være bevidste om, at det er meget få steder i Europa, man har overenskomstdækning på arbejdsmarkedet. Så i store dele af Europa vil et sådant krav på nuværende tidspunkt være meget svært at opfylde. Derfor er det helt afgørende, at vi samtidig kæmper for at styrke arbejdsmarkedets parter. 

Svar 3. Jeg venter spændt på Domstolens afgørelse, og håber på et positivt resultat. Såfremt Danmark ikke vinder annullationssøgsmålet, er det helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at implementeringen af loven ikke kommer til at skade vores danske arbejdsmarkedsmodel.

Marianne Vind, medlem af EU-Parlamentet og kandidat for Socialdemokraterne

Svar 1: Jeg mener ikke, vi kan vente på, vi en dag ændrer traktaterne. Vi skal sikre, at lønmodtagernes rettigheder ligestilles med de økonomiske friheder allerede nu. 

EU skal blandt andet sætte en stopper for social dumping, garantere et fair arbejdsmarked med ordentlige vilkår og sikre retten til at organisere sig på arbejdspladsen. Det mener jeg, bør være EU’s absolutte førsteprioritet.

Svar 2: Selvfølgelig skal man ikke kunne bygge nye sygehuse for millioner af offentlige skattekroner, uden at virksomheden har en overenskomst. Vi bruger 15 billioner kroner i Europa på offentlige udbud, uden der er sat krav til virksomheden om at have overenskomster, lærlinge eller at skatten skal være betalt. 

Det ødelægger vores samfundsmodel, når vi giver offentlig udbud til virksomheder, som ikke løfter deres samfundsansvar. 

Derfor skal have et helt nyt udbudsdirektiv der sikrer fair vilkår på arbejdsmarkedet, og ikke skaber et ræs mod bunden, hvor det billigste tilbud altid vinder. Det er nemlig ofte det billigste tilbud, der er værst mod lønmodtagerne, og som fører til social dumping og skatteunddragelse.

Svar 3: Mindstelønsdirektivet kom, fordi overenskomstmodellen er smuldret rundt om i Europa. Det direktiv var aldrig kommet, hvis vi havde stærke sociale partere i alle medlemslandene, der selv kan forhandle fair løn- og arbejdsvilkår. 

Det er helt afgørende for mig, at vi skal få aftalemodellen tilbage som måden, man forhandler løn på i Europa. Derfor skal vi sikre os, at sociale partere bliver styrket så meget som muligt, blandt andet ved at gøre overenskomster et krav for virksomheder, før de kan få del i offentlige udbud. Kun på den måde kan vi forhindre mere skadelig lovgivning såsom mindstelønsdirektivet.

Per Clausen, spidskandidat for Enhedslisten til EU-parlamentsvalget

Svar 1. Enhedslisten har i mange år arbejdet for en so­cial protokol, som skulle sikre, at lønarbejdernes rettigheder har forrang for de økonomiske friheder, som de er beskrevet i EUs traktater. Vi vil fortsat arbejde for dette både i Folketinget og i EU-parlamentet.

Svar 2. Ja – Enhedslisten har i flere år arbejdet for en revision af EUs udbudsdirektiv, som gør sociale- og miljø klausuler obligatoriske i offentlige udbud, sådan at man kan udelukke virksomheder, som ikke overholder arbejdstagerrettigheder, ikke har overenskomst eller ikke respekterer miljølovgivningen.

Svar 3. Enhedslisten vil fortsat arbejde tæt sammen med fagbevægelsen for at få fjernet dette direktiv eller få sikret Danmark en undtagelse. 

——

Artiklen er fra maj-nummeret af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU.

Læs hele bladet her

Vil du modtage Faglig EU Debat på din mail fremover? Så send en mail til kimw@folkebevaegelsen.dk

 

Back To Top