fbpx Skip to content

Stop danske EU-sanktioner mod Færøerne

EU offentliggør i dag i forordningen om sanktioner mod Færøerne i striden om fordelingen af silde- og makrelkvoter i Nordatlanten. Sanktionerne skal ifølge EU’s regler træde i kraft syv dage efter ”“ altså onsdag den 28. august.
Regeringen har ikke vist tegn på at modsætte sig en dansk implementering af sanktionerne mod Færøerne, som er en del af det danske rigsfællesskab, men den har dog skrevet til EU og opfordret til at droppe sanktionerne og gå tilbage til forhandlingsbordet.
Og i sidste uge gav regeringen Færøerne fuldmagt til at føre en sag mod EU ved FNs havretskonvention. Ifølge færingerne har EU nemlig optrådt i strid med folkeretten ved at tvinge øgruppen til en fordeling, som Færøerne er imod, og ved at at true med økonomiske sanktioner, hvis Færøerne ikke retter ind.

– Regeringen har al mulig grund til at stoppe implementeringen af sanktionerne, så længe der er en sag, der rejser juridisk tvivl om grundlaget for EU’s sanktioner. Det er ikke kun rent moralsk, at der tegner sig et grimt billede af en ubehagelig stor bølle som med vold og magt vil påtvinge en lille nationsine spilleregler for, udtaler Søren Søndergaard, som er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
– Folketinget bør derfor straks vedtage en klar besked til regeringen om at stoppe implementeringen af sanktionerne med det samme!

”Færøerne har gentagne gange gjort EU opmærksom på, at uenigheder i forbindelse med fælles forvaltning af fiskebestande skal løses i overenstemmelse med havretskonventionerne. Men disse har EU bevidst prøvet at undgå for at varetage sine egne interesser”, sagde den færøske lagmand (statsminister) Kaj Leo Holm Johannesen i sidste uge.
”I henhold til veletablerede folkeretlige principper skal parter i internationale tvister afholde sig fra at tage skridt, der kan forværre tvisten, når disse er indgivet til voldgift eller international dostol. Det er klart, at en vedtagelse af de påtænkte handelsrestriktioner vil forværre denne tvist”, lyder det fra den færøske lagmand.


Ønsker du yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 240 45 38 49 / soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på telefon 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk

Back To Top