fbpx Skip to content

Stor opbakning til TTIP-konference på Christiansborg

Seks 3F afdelinger fra hele landet bakker op om TTIP-konferencen på Christiansborg, der sætter fokus på frihandelsaftalens konsekvenser for miljø og arbejdsrettigheder.

Der har været massiv interesse for TTIP, TiSA og CETA-konferencen på Christiansborg den 25. august. Alle pladser blev revet væk allerede i juli, men hele konferencen bringes på YouTube. Foto: Pudelek / Wiki Cmmons.
Der har været massiv interesse for TTIP, TiSA og CETA-konferencen på Christiansborg den 25. august. Alle pladser blev revet væk allerede i juli, men hele konferencen bringes på YouTube. Foto: Pudelek / Wiki Cmmons.

Konferencen på Christiansborg om frihandelsaftalerne TTIP, TiSA og CETA mellem blandt andre EU og USA får nu opbakning fra 3F København, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, 3F Aalborg, 3F Horsens, 3F Frederiksborg og 3F Aarhus Transport, Logistik og Byg.

Den danske fagbevægelse er meget opmærksom på, hvilke konsekvenser TTIP kan få for det danske arbejdsmarked. Konferencen på Christiansborg den 25. august bliver således startskuddet på en række aktiviteter i efteråret, hvor både fagbevægelsen og en række sociale bevægelser vil sætte fokus på TTIP.

Frihandelsaftalerne ventes at få vidtrækkende konsekvenser for miljø og arbejdstagerrettigheder i aftalelandene. Alligevel forhandles aftalerne i dybeste hemmelighed mellem EU og USA, og selv EU-parlamentarikeres adgang til aftaleteksterne er underlagt en lang række begrænsninger.

>> Læs mere: TTIP, TiSA og CETA til debat på Christiansborg

TTIP-konference er organiseret af Folkebevægelsen mod EU, Afrika Kontrakt og de nævnte 3F afdelinger. Dertil kommer oplægsholdere fra FOA, NOAH, PROSA, Corporate Europe Observatory, Greenpeace og Mellemfolkeligt Samvirke / ActionAid.

Greenpeace fortæller om hemmelige TTIP-dokumenter

Greenpeace er netop føjet til TTIP-konferencens program, da organisationen har spillet en central rolle i kritikken af frihandelsaftalen.

Greenpeace Danmarks politiske rådgiver Jan Søndergård vil give tilhørerne indblik i de hemmelige TTIP-dokumenter, der blev lækket til organisationen i maj.

Dokumenterne er de seneste i rækken af TTIP-lækager, og de viser blandt andet, at USA’s krav til TTIP-aftalen vil forringe beskyttelse af klima og miljø. Desuden vil USA sikre, at store virksomheder og deres lobbyister kan få afgørende indflydelse på fremtidens lovgivningsprocesser.

>> Læs mere: Nyt TTIP-læk bekræfter angreb på klima og miljø

Hele TTIP-konferencen på YouTube

TTIP-konferencen er blevet mødt med overvældende interesse, og alle ledige pladser var revet væk allerede sidst i juli.

For at imødekomme den store interesse vil Folkebevægelsen mod EU filme hele konferencen, som vil blive offentliggjort på YouTube.

Fakta

”¢ EU-kommissionen lægger i øjeblikket sidste hånd på CETA, en frihandelsaftale mellem EU og Canada, som af mange ventes at blive en murbrækker for TTIP, den store handelsaftale mellem EU og USA.
”¢ Fælles for de to aftaler er, at de vil få store konsekvenser for velfærd, miljø og arbejdstagerrettigheder, fordi de vil give erhvervslivet vidtgående indflydelse på lovgivningen og mulighed for at sagsøge lande, der lægger hindringer i vejen for virksomhedernes indtjeningsmuligheder.
”¢ I kølvandet på de to aftaler kommer TiSA, en handelsaftale mellem EU, USA og 21 andre lande, som ventes at medføre omfattende privatiseringer af velfærden.
”¢ Aftalerne forhandles mellem EU-kommissionen og de andre aftalelande i dybeste hemmelighed, og de omfattende konsekvenser er kun kommet til offentlighedens kendskab gennem en række lækager til blandt andre WikiLeaks og Greenpeace.

Back To Top