fbpx Skip to content

Styrelse: EU er skyld i bureaukrati

Formanden for regeringens ekspertgruppe mod bureaukrati, Steltondirektør Michael Ring, angriber i dag i dagbladet Berlingske især Fødevarestyrelsen for ikke at ville gøre op med bureakratiske vaner.

“Nogle af de svar, som styrelser og ministerier er kommet med, er ganske enkelt ikke gode nok. Fødevarestyrelsen er f. eks. ikke lige så imødekommende som andre styrelser. Her mangler vi generelt forståelse for behovet for enklere regler. Men vi har også bemærkelsesværdige eksempler på manglende vilje fra bl. a. Justitsministeriet og andre offentlige myndigheder.”

Det er Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen, ked af at høre.
“Vi følger de fælles EU-regler på området. Vi er enige om, at en del regler om import er besværlige, men der mangler flertal for en smidigere procedure i EU. Derudover er det vigtigt at understrege, at der faktisk er et meget vigtigt sikkerhedshensyn at varetage i forbindelse med import af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer”, lyder svaret bl.a. i samme avis.

Back To Top