fbpx Skip to content

Styrk demokratiet med reelt borgerinitiativ!

Regeringens europaminister Nicolai Wammen har i nogle måneder rejst rundt i Danmark og talt for befolkningens inddragelse i udviklingen af den danske EU-politik. Hr. og fru Jensen skal blande sig mere, hedder det. Den melding hilses velkommen i Folkebevægelsen mod EU i en kommentar i Information i dag.

”Vi har flere gange samlet underskrifter på krav om folkeafstemning om eksempelvis tilslutning til Lissabon-traktaten og finanspagten. Ofte i samarbejde med andre demokratisk sindede kræfter. Men selvom Folketinget har modtaget 30.000-40.000 underskrifter med venlige smil, er der ikke blevet lyttet det fjerneste til underskriverne”, skriver Rina Ronja Kari.

”Holland har et nationalt borgerinitiativ, hvor 40.000 underskrifter fra de 17 millioner indbyggere kan få en sag på parlamentets dagsorden. Det gjorde en række intellektuelle, inspireret af britiske David Camerons løfte om forhandlinger for at trække magt tilbage fra Bruxelles og folkeafstemning om EU”, forklarer kommentaren og stiller et konkret forslag om et reelt dansk borgerinitiativ:

”Sætter vi antallet af underskrifter i forhold til indbyggertallet i Holland, er 12.000 underskrifter nok. Men er der garanteret effekt, er 20.000 ”“ eller 19.769 som ved opstilling til Folketinget ”“ bedre. Folketinget bør så sætte sagen på dagsordenen. Kræver underskriverne folkeafstemning ”“ så vælgerne spørges på demokratisk vis ”“ bør opbakning fra en tredjedel af Folketinget være nok. Et klart skridt i den retning vil styrke demokratiet. Men tør regeringen spørge hr. og fru Jensen, når det kommer til stykket?”

Nu er kommentaren og forslaget sendt til EU-ordførerne for alle partier i Folketinget samt europaminister Nicolai Wammen med opfordring til at sætte sagen på dagsordenen og støtte forslaget.

Læs kommentaren i Information – klik her – eller klik på Word-ikonet til højre!

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 26 70 18 16 / e-mail: rina@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top