fbpx Skip to content

Styrk EU-modstanden i 2014

Faglige folk anbefaler ”“ allerede nu – at stemme på Folkebevægelsen

I slutningen af maj næste år skal der vælges 13 danskere til EU-parlamentet. For fagbevægelsen og dens medlemmer bliver det stadig mere vigtigt, hvem der sidder dernede. EU lægger nemlig i stigende grad pres på og undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og dent nordiske skattefinansierede velfærdssystem.
Flere og flere folk i fagbevægelsen behov for styrkelse af EU-modstanden og Folkebevægelsens arbejde imod tiltagene fra EU. De første faglige folk har allerede nu meldt sig som anbefalere af, at stemme på Folkebevægelsens liste N ved EU-valget i 2014. Heriblandt:

* Anders Munck, formand for LO Ã…rhus
* Hans A. Sørensen, formand for LO i Horsens og omegn
* Jan Thomsen, formand for LO-Sønderborg/Aabenraa
* Jytte Søgaard, formand for LO Vestjylland
* Ellen K. Lykkegaard, formand for den offentlige gruppe i 3F
* Henrik Berlau, forhandlingssekretær i 3F
* Hanne Gram, forhandlingssekretær i 3F
* Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA
* Bjarne Sørensen, formand for Dansk Metal Horsens
* Søren Elsberg, formand for 3F Aalborg
* Henrik Lippert, formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Kbh
* Henning Overgaard, formand for 3F Esbjerg Transport
* Tue Tortzen, formand for 3F Frederiksborg
* Jess Hansen, formand for 3F Vestlolland
* Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Ã…rhus
* Bent Holm Poulsen, formand for FOA Sønderjylland
* Hanne M. Petersen, formand for FOA Horsens
* Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Lærerforening
* Ulla Nygaard, næstformand BUPL Ã…rhus
* Steen Horst, næstformand for 3F Odense Transport
* Morten Rasmussen, næstformand for 3F Transport Logistik og Byg i Ã…rhus
* Jan Guldmann, næstformand for 3F Randers
* Leif Kjærgaard, faglig sekretær i BUPL Bornholm
* Jan Mathiesen, afdelingssekretær 3F København
* Anette Højmark, bestyrelsesmedlem BUPL Ã…rhus
* Peter Jonassen, bestyrelsesmedlem 3F Nordøstsjælland
* Jan Nonboe, sektorformand for teknik og service i FOA Ã…rhus
* Ole Nors Nielsen, formand for transportgruppen i 3F Aalborg
* Sten Mogensen, formand for bygningsgruppen i 3F Esbjerg
* Bob Whyte, bestyrelsesmedlem BUPL Ã…rhus
* Arne Knudsen, medlem af daglig ledelse i 3F Transport Logistik og Byg i Ã…rhus
* Paul Jentzsch, opmåler for Murersvendenes Klub Ã…rhus (3F)
* Ulla Madsen, sekretær i FOA Ã…rhus
* Carlo Hermansen, opmåler i bygningsgruppen i 3F Esbjerg
* Klaus Jensen, A-kasseleder i 3F Transport Logistik og Byg i Ã…rhus
* Luis Monteiro, tillidspræsentant Røde Kors Asylafdeling

Vil du også anbefale at stemme på Folkebevægelsen, så send en mail til fb@folkebevaegelsen.dk eller ring 35 36 37 40.

Back To Top