fbpx Skip to content

EU vil dikterer forbud mod modkøb

Forsvarsområdet er undtaget fra EU's generelle udbudsregler ifølge Lissabon-traktatens artikel 346, hvis der er tale om hensyn til nationale sikkerhedsinteresser. Men det danske forsvar har i mange år haft en praksis, som strider mod EU's udbudsregler og ikke er dækket af artikel 346. Når forsvaret sender orderer for over 50…

EU rykker tættere på en fælles hær

På mødet blevet der stillet forslag om at EU-landene i fremtiden skal koordinere deres forsvarsudgifter. Det skulle ske på to måder. Dels ved at de forskellige medlemslande vælger forskellige aspekter af forsvarsområdet, at specialisere sig inden for, og dels ved at de forskellige medlemslande skal kunne gå sammen om at…

Back To Top