fbpx Skip to content

EU rykker tættere på en fælles hær

På mødet blevet der stillet forslag om at EU-landene i fremtiden skal koordinere deres forsvarsudgifter. Det skulle ske på to måder.

Dels ved at de forskellige medlemslande vælger forskellige aspekter af forsvarsområdet, at specialisere sig inden for, og dels ved at de forskellige medlemslande skal kunne gå sammen om at købe militært isenkram, og dermed kunne opnå bedre tilbud.

– Vi burde forene vores styrker mere, men vi er også nødt til at se forhindringerne, udtalte den Tyske forsvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg

Den Tyske forsvarsminister forslog en tre-trinsmodel, der skulle støtte op om et forstærket samarbejde. Modellen indebar en fastlæggelse af de nationale forsvarskapaciteter, som er absolut nødvendige for de enkelte EU-lande, en opgørelse af de områder hvor øget militær samarbejde ville kunne medfører besparelser for de enkelte lande, og endelige en tildeling af militære områder, hvor de enkelte lande ville kunne specialisere sig, og i den forbindelse stille militære ressourcer til rådighed for andre EU-lande, i tilfælde af en såkaldt nødsituation.

Guy Verhofstadt, som leder den liberale gruppe i EU-parlamentet gik endnu videre ved at argumentere for en fælles europæiske hær.

– Vi har nu en diplomatisk service, som er meget vigtig, men vi har også brug for andre instrumenter – et fælles forsvar, en fælles europæisk hær, udtalte han

– Og afgjort, på et tidspunkt hvor alle europæiske lande er nødt til at foretage besparelser, så er det måske det rigtige tidspunkt at opbygge denne fælles europæiske hær, forsatte han

Den franske forsvarsminister sagde ydermere at medlemsstaterne skulle formulere en liste af militære kapaciteter, som skal forblive under kontrol af de individuelle stater og en liste over de militære kapaciteter, der skal kunne deles blandt EU-medlemslandene.

Læs mere på dw-world.de – klik her

Back To Top