fbpx Skip to content

TiSA er ikke underskrevet endnu!

Det er ikke så tit, at der går et sus gennem salen i EU-parlamentsbygningen i Strasbourg, når vi stemmer. Men det skete i sidste uge, da Folkebevægelsens gruppe i parlamentet fik vedtaget to vigtige ændringsforslag til TiSA.

Ligesom andre handelsaftaler som TTIP og CETA er hovedformålet at gøre livet lettere for multinationale virksomheder gennem en omfattende markedsgørelse. Tanken er, at arbejdstagere inden for serviceydelser skal konkurrere med hinanden på tværs af grænser, og at dette på magisk vis skaber flere arbejdspladser.

TiSA-aftalens markedsgørelse er stadig på vej for fuld fart, og Folketinget har ikke en chance for at stoppe den.

Og ligesom de andre aftaler er forhandlingerne om TiSA omgærdet af dyb hemmelighed. Fra lækkede Wikileaks-dokumenter ved vi alligevel, at aftalen kommer til at betyde omfattende markedsgørelse af som udgangspunkt alle serviceområder i den offentlige sektor: Uddannelse, sundhed, ja alt er på tegnebrættet.

EU-Kommissionen forhandler i øjeblikket på vegne af EU om den kontroversielle frihandelsaftale med USA og og 21 andre lande. Som ventet vedtog parlamentet en resolution, der giver Kommissionen grønt lys til at fortsætte forhandlingerne om aftalen.

#StopTiSA

Men der blev alligevel ”“ og overraskende for nogle ”“ vedtaget to vigtige ændringsforslag, som vi havde stillet i gruppen GUE/NGL. Det skete efter en massiv kampagne på de sociale medier i løbet af dagen, hvor vi sammen med NGO’er rundt om i Europa gjorde hashtagget #StopTiSA toptrendende i flere lande.

Blandt de vedtagne forslag er et, som kræver, at ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder bliver underskrevet af alle deltagende lande.

Vi fik også vedtaget et ændringsforslag, som gør, at fremtidige regeringer kan tilbagerulle privatiseringer af velfærdsområder. Noget som Kommissionens oprindelige forslag ellers ville blokere for gennem de såkaldte ‘standstill’ og ‘ratchet’-klausuler, som fremgår af lækkede dokumenter fra forhandlingerne.

De to ændringsforslag blev blandt andet vedtaget med støtte fra de danske socialdemokrater i parlamentet.

Hvad angår det sidste forslag, var de tre danske socialdemokraters stemmer direkte udslagsgivende for, at forslaget blev vedtaget ”“ hvem ved, måske inspirerede det, at jeg spurgte dem offentligt på Twitter, hvad de ville stemme?

Stadig meget at kæmpe for

Omvendt blev vores forslag om en såkaldt positiv-liste forkastet. Listen skulle have erstattet den såkaldte negativ-liste i Kommissionens udspil, som betyder, at alle velfærdsområder som udgangspunkt er markedsgjorte, med mindre landene i aftalen specifikt beder om, at de bliver undtaget.

Det betyder også at alle fremtidige sektorer indenfor eksempelvis IT automatisk vil indgå i aftalen.

Og dét er altså stadig en virkelighed, der nu er rykket tættere på, blandt andet fordi hverken de danske socialdemokrater eller DF’ere stemte for vores forslag.

De stemte også imod et forslag, der skulle afvise en yderligere deregulering af finansmarkederne.

Det største problem er dog, at EU-parlamentet har givet Kommissionen grønt lys til at fortsætte forhandlingerne om TiSA. Der blev nemlig også nedstemt et forslag fra os om, at de nationale parlamenter skal godkende aftalen før den træder i kraft.

Og endelig blev vores forslag, om at parlamentet skal afvise aftalen, hvis vores krav ikke kommer med i den endelige tekst, også skudt til jorden. Blandt andet med støtte fra Dansk Folkeparti.

TiSA-aftalens markedsgørelse er altså stadig på vej for fuld fart, og Folketinget har ikke en jordisk chance for at stoppe den. Men dagens små sejre viser, at pres fra neden virker.

Lad os gøre alt, hvad vi kan, for at gøre det pres større, mens kommissionen stadig forhandler ”“ også fra fagforeninger og NGO’er.

TiSA-aftalen er ikke underskrevet endnu!
_______________________________________________________________________

Indlægget har tidligere været bragt på Arbejderen.dk

Back To Top