fbpx Skip to content

Tjekkisk domstol blåstempler traktaten

I en længe ventet afgørelse har det tjekkiske forfatningsdomstol i dag erklæret, at Lissabon-traktaten er forenelig med tjekkisk lovgivning.
“Traktaten “er ikke i konflikt med forfatningsretten i Tjekkiet,” fortalte Pavel Rycetsky, formanden for forfatningsdomstolen i statslig tv tirsdag morgen.

Det kan muligvis bane vej for, at Tjekkiets EU- og traktat-kritiske præsident Vaclac Klaus afslutter den tjekkiske ratifikation med hans underskrift på traktaten. Tjekkiet er det eneste medlemsland, der ikke har ratificeret fuldt ud. Derfor har andre regeringsledere i EU lagt voldsomt pres på for at få Klaus til at underskrive. Men hidtil har han erklæret, at han afventede forfatningsdomstolens afgørelse.

Sagen var anlagt af en gruppe af 17 senatorer – heriblandt medlem af parlamentets forfatningsudvalg Jiří Oberfalzer. Spørgsmålet er nu, om senatorerne vil acceptere afgørelse. Fredag fortalte Oberfalzer, at de overvejer en ny sag.

“Vi mener, at forfatningsdomstolen ikke behandlede sagen korrekt, da den ikke har vurderet traktaten som helhed”, sagde Jiří Oberfalzer.
Oberfalzer mener, at traktaten klart begrænser tjekkisk suverænitet og gør EU til en superstat. Det har endnu ikke været muligt, at få en kommentar fra Oberfalzer her efter, at domstolens afgørelse er kommet.

Så længe traktaten ikke er endeligt ratificeret i alle medlemslande, kan den ikke træde træde i kraft. Og det svenske EU-formandskab har hidtil udsat besættelsen af de nye topposter, som trakten vil give EU: EU-præsident og EU-udenrigsminister.
Det største problem, som Klaus’ manglende underskrift giver traktat-tilhængerne, er risikoen for, at den forsinkes så meget, at Storbritannien får et valg og regeringsskifte. Lederen af den konservative oppostion, som længe har ført i meningsmålingerne, David Cameron har erklæret, at er traktaten ikke ratificeret i alle EU-lande, vil han udskrive folkeafstemning, når han bliver premierminister. Parlamentsvalget skal afholdes senest i maj 2010.


Læs mere på bl.a.:

Prague Daily Monitor – klik her!
EUobserver.com – klik her!

Back To Top