fbpx Skip to content

Trojkaens sorte bibel

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Det er svært at tro, at det er samme virkelighed, som i disse dage rulles op i EU-parlamentet, hvor parlamentarikerne undersøger, hvilke konsekvenser EU’s krisepolitik har haft i de såkaldte lånerlande.

De ansvarlige i ministerråd, kommission og Centralbank fastholder, at den barske nedskæringsmedicin ikke bare er nødvendig men også virker efter hensigten. Det er bare at se fremad, f.eks. har den græske stat for første gang præsteret et overskud. Med andre ord er der skåret så meget, at staten kradser mere ind end den bruger. Det ses som et ultimativt tegn på, at det nu går fremad. Regnestykket ser bort fra betaling af renter og afdrag på den græske statsgæld, som eksploderet samtidig med nedskæringerne. I realiteten er situationen den, at de lån, som Grækenland løbende får fra Trojkaen går til at servicere den eksisterende gæld.

(…)

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top